Advanced Optical Materials Impactfactor, Indexering, Ranking

Advanced Optical Materials is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Adv Opt Mater.


Advanced Optical Materials Doelen & Scope

Advanced Optical Materials is an international, interdisciplinary forum for peer-reviewed papers on materials science which focuses on all aspects of light-matter interactions. Advanced Optical Materials was published as a special focus section integrated in Advanced Materials in 2012 and launched as a journal at the start of 2013.
Advanced Optical Materials has a 2022 Impact Factor of 9.0 (Journal Citation Reports (Clarivate Analytics, 2023)).

The scope of Advanced Optical Materials is dedicated to breakthrough discoveries and fundamental research in photonics, plasmonics, metamaterials, and more. The following is a non-exhaustive list of the topics covered in Advanced Optical Materials:

 • Photonic crystals
 • Nonlinear optics
 • Optical nanostructures
 • Optoelectronics
 • Optical devices, detectors & sensors
 • Holography
 • Opto-acoustic materials
 • Optical data storage
 • Micro/nano resonators
 • Optical waveguides

Advanced Optical Materials contains an attractive mix of Reasearch Articles, Reviews, Comments and Perspectives.


Advanced Optical Materials Details


Tijdschrift titel Advanced Optical Materials
Afkorting Adv Opt Mater
Online ISSN 2195-1071
Hoofdredactie Anja Wecker
Onderwerp Physics and Astronomy

Advanced Optical Materials Afkorting

Advanced Optical Materials Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Advanced Optical Materials is Adv Opt Mater


Advanced Optical Materials Ranking

Advanced Optical Materials Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Advanced Optical Materials) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Advanced Optical Materials is 862 (2023)


Advanced Optical Materials Impactfactor

Advanced Optical Materials Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Advanced Optical Materials is 9.0 (2023)


Advanced Optical Materials SCImago

Advanced Optical Materials SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAdvanced Optical Materials is 2.524


Advanced Optical Materials H-index

Advanced Optical Materials H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Advanced Optical Materials is 124


Advanced Optical Materials Indexering

Advanced Optical Materials Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Advanced Optical Materials De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Advanced Optical Materials Redactieraad

Advanced Optical Materials Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Advanced Optical Materials is Anja Wecker


Advanced Optical Materials Inzendingskosten

Advanced Optical Materials Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Advanced Optical Materials is $4,650 USD / £3,090 GB / €3,840 EUR


Advanced Optical Materials Oproep tot indienen van papers

Advanced Optical Materials Oproep tot indienen van papers : Advanced Optical Materials nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Advanced Optical Materials tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Advanced Optical Materials Auteur Richtlijnen

Advanced Optical Materials Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Advanced Optical Materials Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Advanced Optical Materials

Publiceren in Advanced Optical Materials omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Advanced Optical Materials om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Advanced Optical Materials richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Advanced Optical Materials normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Advanced Optical Materials Veelgestelde Vragen

is Advanced Optical Materials tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Advanced Optical Materials tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Advanced Optical Materials tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Advanced Optical Materials tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Advanced Optical Materials tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Advanced Optical Materials tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Advanced Optical Materials tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Advanced Optical Materials tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Advanced Optical Materials a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Advanced Optical Materials tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents