Alcohol Research Current Reviews Impactfactor, Indexering, Ranking

Alcohol Research Current Reviews is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Alcohol Research Current Reviews is 2168-3492 en de afgekorte vorm hiervan is Alcohol Res.


Alcohol Research Current Reviews Doelen & Scope

ARCR’s mission is to provide open-access, in-depth reviews spanning the field of alcohol research. Areas of interest include the effects of alcohol across the life span on health, function, and well-being in addition to basic science, genetics, epidemiology, prevention, diagnosis, and treatment of alcohol-related conditions. Topics are approached from basic, translational, and clinical perspectives. Reviews are written in a style that is accessible to a broad audience of scientists and clinicians, including trainees, with varying specialties and degrees of expertise in the field.


Alcohol Research Current Reviews Details


Tijdschrift titel Alcohol Research Current Reviews
Afkorting Alcohol Res
ISSN afdrukken 2168-3492
Online ISSN 2169-4796
Hoofdredactie Pamela Wernett
Onderwerp Psychology

Alcohol Research Current Reviews Afkorting

Alcohol Research Current Reviews Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Alcohol Research Current Reviews is Alcohol Res


Alcohol Research Current Reviews Ranking

Alcohol Research Current Reviews Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Alcohol Research Current Reviews) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Alcohol Research Current Reviews is 802 (2023)


Alcohol Research Current Reviews Impactfactor

Alcohol Research Current Reviews Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Alcohol Research Current Reviews is 9.4 (2023)


Alcohol Research Current Reviews SCImago

Alcohol Research Current Reviews SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAlcohol Research Current Reviews is 2.617


Alcohol Research Current Reviews H-index

Alcohol Research Current Reviews H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Alcohol Research Current Reviews is 107


Alcohol Research Current Reviews Indexering

Alcohol Research Current Reviews Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Alcohol Research Current Reviews De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Alcohol Research Current Reviews Redactieraad

Alcohol Research Current Reviews Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Alcohol Research Current Reviews is Pamela Wernett


Alcohol Research Current Reviews Oproep tot indienen van papers

Alcohol Research Current Reviews Oproep tot indienen van papers : Alcohol Research Current Reviews nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Alcohol Research Current Reviews tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Alcohol Research Current Reviews Auteur Richtlijnen

Alcohol Research Current Reviews Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Alcohol Research Current Reviews Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Alcohol Research Current Reviews

Publiceren in Alcohol Research Current Reviews omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Alcohol Research Current Reviews om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Alcohol Research Current Reviews richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Alcohol Research Current Reviews normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Alcohol Research Current Reviews Veelgestelde Vragen

is Alcohol Research Current Reviews tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Alcohol Research Current Reviews tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Alcohol Research Current Reviews tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Alcohol Research Current Reviews tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Alcohol Research Current Reviews tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Alcohol Research Current Reviews tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Alcohol Research Current Reviews tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Alcohol Research Current Reviews tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Alcohol Research Current Reviews a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Alcohol Research Current Reviews tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents