American Journal of Public Health Impactfactor, Indexering, Ranking

American Journal of Public Health is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. American Public Health Association is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan American Journal of Public Health is 0090-0036 en de afgekorte vorm hiervan is Am J Public Health.


American Journal of Public Health Doelen & Scope

Celebrating over 100 years, the American Journal of Public Health (AJPH) is dedicated to publication of original work in research, research methods, and program evaluation in the field of public health. The Journal also regularly publishes editorials and commentaries and serves as a forum for health policy analysis. The mission of the Journal is to publish recent evidence that is relevant for public health policy and practice. Each month, national and international public health professionals turn to AJPH for the most current, authoritative, in-depth information in the field.

The goals of both the online and the print versions of the Journal, published monthly by the American Public Health Association, are

 • To publish the best scientific research in the field of public health,
 • To serve as a forum for diverse viewpoints on major public health issues and policies,
 • To promote diverse public health practice models,
 • To increase public and professional understanding of public health problems and their solutions through delivery channels relevant to different audiences and their needs, and
 • To work in concert with the 3 main priorities of the American Public Health Association, namely to develop universal coverage, eliminate health disparities, and rebuild the public health infrastructure.

American Journal of Public Health Details


Tijdschrift titel American Journal of Public Health
Afkorting Am J Public Health
ISSN afdrukken 0090-0036
Online ISSN 1541-0048
Hoofdredactie Alfredo Morabia
Onderwerp Medicine

American Journal of Public Health Afkorting

American Journal of Public Health Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van American Journal of Public Health is Am J Public Health


American Journal of Public Health Ranking

American Journal of Public Health Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (American Journal of Public Health) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van American Journal of Public Health is 786 (2023)


American Journal of Public Health Impactfactor

American Journal of Public Health Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van American Journal of Public Health is 12.7 (2023)


American Journal of Public Health SCImago

American Journal of Public Health SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAmerican Journal of Public Health is 2.645


American Journal of Public Health Acceptatiepercentage

American Journal of Public Health Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van American Journal of Public Health is 17.6%


American Journal of Public Health H-index

American Journal of Public Health H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van American Journal of Public Health is 293


American Journal of Public Health Indexering

American Journal of Public Health Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De American Journal of Public Health De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


American Journal of Public Health Redactieraad

American Journal of Public Health Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van American Journal of Public Health is Alfredo Morabia


American Journal of Public Health Inzendingskosten

American Journal of Public Health Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van American Journal of Public Health is $2500


American Journal of Public Health Oproep tot indienen van papers

American Journal of Public Health Oproep tot indienen van papers : American Journal of Public Health nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in American Journal of Public Health tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


American Journal of Public Health Auteur Richtlijnen

American Journal of Public Health Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor American Journal of Public Health Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in American Journal of Public Health

Publiceren in American Journal of Public Health omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) American Journal of Public Health om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de American Journal of Public Health richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de American Journal of Public Health normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

American Journal of Public Health Veelgestelde Vragen

is American Journal of Public Health tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Public Health tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is American Journal of Public Health tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Public Health tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is American Journal of Public Health tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de American Journal of Public Health tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is American Journal of Public Health tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de American Journal of Public Health tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is American Journal of Public Health a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, American Journal of Public Health tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents