Annals of the New York Academy of Sciences Impactfactor, Indexering, Ranking

Annals of the New York Academy of Sciences is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Annals of the New York Academy of Sciences is 0077-8923 en de afgekorte vorm hiervan is Ann N Y Acad Sci.


Annals of the New York Academy of Sciences Doelen & Scope

Published on behalf of the New York Academy of Sciences, Annals of the New York Academy of Sciences provides multidisciplinary perspectives on research of current scientific interest with far-reaching implications for the wider scientific community and society at large. Each issue assembles the best thinking of key contributors to a field of investigation at a time when emerging developments offer the promise of new insight. Annals issues stimulate new ways to think about science by providing a neutral forum for discourse—within and across many institutions and fields.


Annals of the New York Academy of Sciences Details


Tijdschrift titel Annals of the New York Academy of Sciences
Afkorting Ann N Y Acad Sci
ISSN afdrukken 0077-8923
Online ISSN 1749-6632
Hoofdredactie Douglas Braaten
Onderwerp Neuroscience

Annals of the New York Academy of Sciences Afkorting

Annals of the New York Academy of Sciences Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Annals of the New York Academy of Sciences is Ann N Y Acad Sci


Annals of the New York Academy of Sciences Ranking

Annals of the New York Academy of Sciences Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Annals of the New York Academy of Sciences) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Annals of the New York Academy of Sciences is 1865 (2024)


Annals of the New York Academy of Sciences Impactfactor

Annals of the New York Academy of Sciences Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Annals of the New York Academy of Sciences is 5.2 (2024)


Annals of the New York Academy of Sciences SCImago

Annals of the New York Academy of Sciences SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAnnals of the New York Academy of Sciences is 1.626


Annals of the New York Academy of Sciences Acceptatiepercentage

Annals of the New York Academy of Sciences Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Annals of the New York Academy of Sciences is 26%


Annals of the New York Academy of Sciences H-index

Annals of the New York Academy of Sciences H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Annals of the New York Academy of Sciences is 274


Annals of the New York Academy of Sciences Indexering

Annals of the New York Academy of Sciences Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Annals of the New York Academy of Sciences De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Annals of the New York Academy of Sciences Redactieraad

Annals of the New York Academy of Sciences Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Annals of the New York Academy of Sciences is Douglas Braaten


Annals of the New York Academy of Sciences Inzendingskosten

Annals of the New York Academy of Sciences Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Annals of the New York Academy of Sciences is $4,840 USD / £3,500 GBP / €4,170 EUR


Annals of the New York Academy of Sciences Oproep tot indienen van papers

Annals of the New York Academy of Sciences Oproep tot indienen van papers : Annals of the New York Academy of Sciences nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Annals of the New York Academy of Sciences Auteur Richtlijnen

Annals of the New York Academy of Sciences Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Annals of the New York Academy of Sciences Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Annals of the New York Academy of Sciences

Publiceren in Annals of the New York Academy of Sciences omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Annals of the New York Academy of Sciences om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Annals of the New York Academy of Sciences richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Annals of the New York Academy of Sciences normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Annals of the New York Academy of Sciences Veelgestelde Vragen

is Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Annals of the New York Academy of Sciences a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Annals of the New York Academy of Sciences tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Who we are? Clarification: Journals Insights - Your Open Access Ally
Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.