Annual Review of Nutrition Impactfactor, Indexering, Ranking

Annual Review of Nutrition is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Nursing. Annual Reviews is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Annual Review of Nutrition is 0199-9885 en de afgekorte vorm hiervan is Annu Rev Nutr.


Annual Review of Nutrition Doelen & Scope

The Annual Review of Nutrition, in publication since 1981, covers the significant developments in the field of nutrition, including energy metabolism, carbohydrates, lipids, proteins and amino acids, vitamins, minerals, nutrient transport and function, metabolic regulation, nutritional genomics, molecular and cell biology, clinical nutrition, comparative nutrition, nutritional anthropology, nutritional toxicology, nutritional microbiology, epidemiology, and public health nutrition. 


Annual Review of Nutrition Details


Tijdschrift titel Annual Review of Nutrition
Afkorting Annu Rev Nutr
ISSN afdrukken 0199-9885
Online ISSN 1545-4312
Hoofdredactie Patrick J. Stover & Rudi Balling
Onderwerp Nursing

Annual Review of Nutrition Afkorting

Annual Review of Nutrition Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Annual Review of Nutrition is Annu Rev Nutr


Annual Review of Nutrition Ranking

Annual Review of Nutrition Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Annual Review of Nutrition) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Annual Review of Nutrition is 788 (2023)


Annual Review of Nutrition Impactfactor

Annual Review of Nutrition Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Annual Review of Nutrition is 8.9 (2023)


Annual Review of Nutrition SCImago

Annual Review of Nutrition SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAnnual Review of Nutrition is 2.643


Annual Review of Nutrition H-index

Annual Review of Nutrition H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Annual Review of Nutrition is 174


Annual Review of Nutrition Indexering

Annual Review of Nutrition Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Annual Review of Nutrition De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Annual Review of Nutrition Redactieraad

Annual Review of Nutrition Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Annual Review of Nutrition is Patrick J. Stover & Rudi Balling


Annual Review of Nutrition Oproep tot indienen van papers

Annual Review of Nutrition Oproep tot indienen van papers : Annual Review of Nutrition nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Annual Review of Nutrition tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Nursing die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Nursing.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Annual Review of Nutrition Auteur Richtlijnen

Annual Review of Nutrition Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Annual Review of Nutrition Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Annual Review of Nutrition

Publiceren in Annual Review of Nutrition omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Nursing.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Annual Review of Nutrition om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Annual Review of Nutrition richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Annual Review of Nutrition normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Annual Review of Nutrition Veelgestelde Vragen

is Annual Review of Nutrition tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Annual Review of Nutrition tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Annual Review of Nutrition tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Annual Review of Nutrition tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Annual Review of Nutrition tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Annual Review of Nutrition tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Annual Review of Nutrition tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annual Review of Nutrition tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Annual Review of Nutrition a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Annual Review of Nutrition tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents