Annual Review of Resource Economics Impactfactor, Indexering, Ranking

Annual Review of Resource Economics is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Economics Econometrics and Finance. Annual Reviews is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Annual Review of Resource Economics is 1941-1340 en de afgekorte vorm hiervan is Annu Rev Resour Economics.


Annual Review of Resource Economics Doelen & Scope

The Annual Review of Resource Economics provides authoritative critical reviews evaluating the most significant research developments in resource economics, focusing on agricultural economics, environmental economics, renewable resources, and exhaustible resources. 


Annual Review of Resource Economics Details


Tijdschrift titel Annual Review of Resource Economics
Afkorting Annu Rev Resour Economics
ISSN afdrukken 1941-1340
Online ISSN 1941-1359
Hoofdredactie Gordon C. Rausser & David Zilberman
Onderwerp Economics Econometrics and Finance

Annual Review of Resource Economics Afkorting

Annual Review of Resource Economics Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Annual Review of Resource Economics is Annu Rev Resour Economics


Annual Review of Resource Economics Ranking

Annual Review of Resource Economics Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Annual Review of Resource Economics) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Annual Review of Resource Economics is 811 (2023)


Annual Review of Resource Economics Impactfactor

Annual Review of Resource Economics Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Annual Review of Resource Economics is 5.8 (2023)


Annual Review of Resource Economics SCImago

Annual Review of Resource Economics SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAnnual Review of Resource Economics is 2.602


Annual Review of Resource Economics H-index

Annual Review of Resource Economics H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Annual Review of Resource Economics is 46


Annual Review of Resource Economics Indexering

Annual Review of Resource Economics Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Annual Review of Resource Economics De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Annual Review of Resource Economics Redactieraad

Annual Review of Resource Economics Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Annual Review of Resource Economics is Gordon C. Rausser & David Zilberman


Annual Review of Resource Economics Oproep tot indienen van papers

Annual Review of Resource Economics Oproep tot indienen van papers : Annual Review of Resource Economics nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Annual Review of Resource Economics tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Economics Econometrics and Finance die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Economics Econometrics and Finance.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Annual Review of Resource Economics Auteur Richtlijnen

Annual Review of Resource Economics Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Annual Review of Resource Economics Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Annual Review of Resource Economics

Publiceren in Annual Review of Resource Economics omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Economics Econometrics and Finance.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Annual Review of Resource Economics om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Annual Review of Resource Economics richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Annual Review of Resource Economics normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Annual Review of Resource Economics Veelgestelde Vragen

is Annual Review of Resource Economics tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annual Review of Resource Economics tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Annual Review of Resource Economics tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annual Review of Resource Economics tijdschrift is niet geïndexeerd in Scopus.

is Annual Review of Resource Economics tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Annual Review of Resource Economics tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Annual Review of Resource Economics tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Annual Review of Resource Economics tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Annual Review of Resource Economics a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Annual Review of Resource Economics tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents