Biofabrication Impactfactor, Indexering, Ranking

Biofabrication is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. IOP Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Biofabrication is 1758-5082 en de afgekorte vorm hiervan is Biofabrication.


Biofabrication Doelen & Scope

 

Biofabrication focuses on cutting-edge research regarding the use of cells, proteins, biological materials and biomaterials as building blocks to manufacture biological systems and/or therapeutic products. Emphasis is on the development of fabrication technologies, modelling of the fabricated constructs and maturation of biofabricated objects towards the intended tissue types. It includes the following topics: Cell, tissue and organ printing, patterning and assembly for in vitro cell models and tissue models for tissue precursors, analogs and substitutes as disease models as drug/toxicological screening models Biofabricated cell/biological material-integrated systems and medical devices biochips and biosensors cell-laden microfluidic devices cell/tissue/lab/organ-on-a-chip Novel 3D tissue scaffold fabrication convergence of (bio)fabrication technologies novel processes for complex scaffolds and surface engineering bioactive and bioinspired tissue scaffolds engineering 'active and reactive' interfaces within hierarchical structures direct and indirect fabrication methods...etc.


Biofabrication Details


Tijdschrift titel Biofabrication
Afkorting Biofabrication
ISSN afdrukken 1758-5082
Online ISSN 1758-5090
Hoofdredactie Wei Sun Drexel University, Philadelphia, PA, USA and Tsinghua University, China
Onderwerp Medicine

Biofabrication Afkorting

Biofabrication Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Biofabrication is Biofabrication


Biofabrication Ranking

Biofabrication Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Biofabrication) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Biofabrication is 2058 (2024)


Biofabrication Impactfactor

Biofabrication Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Biofabrication is 9 (2024)


Biofabrication SCImago

Biofabrication SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanBiofabrication is 1.534


Biofabrication H-index

Biofabrication H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Biofabrication is 104


Biofabrication Indexering

Biofabrication Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Biofabrication De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Biofabrication Redactieraad

Biofabrication Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Biofabrication is Wei Sun Drexel University, Philadelphia, PA, USA and Tsinghua University, China


Biofabrication Inzendingskosten

Biofabrication Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Biofabrication is £2720, €3100, $3800


Biofabrication Oproep tot indienen van papers

Biofabrication Oproep tot indienen van papers : Biofabrication nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Biofabrication tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Biofabrication Auteur Richtlijnen

Biofabrication Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Biofabrication Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Biofabrication

Publiceren in Biofabrication omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Biofabrication om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Biofabrication richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Biofabrication normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Biofabrication Veelgestelde Vragen

is Biofabrication tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Biofabrication tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Biofabrication tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Biofabrication tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Biofabrication tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Biofabrication tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Biofabrication tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Biofabrication tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Biofabrication a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Biofabrication tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.