British Journal of Management Impactfactor, Indexering, Ranking

British Journal of Management is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Business Management and Accounting. Wiley Blackwell is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan British Journal of Management is 1045-3172 en de afgekorte vorm hiervan is Br J Manag.


British Journal of Management Doelen & Scope

The British Journal of Management provides a valuable outlet for research and scholarship on management-orientated themes and topics. It publishes articles of a multi-disciplinary and interdisciplinary nature as well as empirical research from within traditional disciplines and managerial functions. With contributions from around the globe, the journal includes articles across the full range of business and management disciplines. A subscription to British Journal of Management includes International Journal of Management Reviews, also published on behalf of the British Academy of Management.


British Journal of Management Details


Tijdschrift titel British Journal of Management
Afkorting Br J Manag
ISSN afdrukken 1045-3172
Online ISSN 1467-8551
Hoofdredactie Professor Riikka Sarala
Onderwerp Business Management and Accounting

British Journal of Management Afkorting

British Journal of Management Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van British Journal of Management is Br J Manag


British Journal of Management Ranking

British Journal of Management Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (British Journal of Management) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van British Journal of Management is 1138 (2023)


British Journal of Management Impactfactor

British Journal of Management Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van British Journal of Management is 5.6 (2023)


British Journal of Management SCImago

British Journal of Management SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanBritish Journal of Management is 2.153


British Journal of Management H-index

British Journal of Management H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van British Journal of Management is 125


British Journal of Management Indexering

British Journal of Management Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De British Journal of Management De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


British Journal of Management Redactieraad

British Journal of Management Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van British Journal of Management is Professor Riikka Sarala


British Journal of Management Inzendingskosten

British Journal of Management Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van British Journal of Management is 3710 USD, 2470 GBP, 3090 EUR


British Journal of Management Oproep tot indienen van papers

British Journal of Management Oproep tot indienen van papers : British Journal of Management nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in British Journal of Management tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Business Management and Accounting die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Business Management and Accounting.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


British Journal of Management Auteur Richtlijnen

British Journal of Management Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor British Journal of Management Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in British Journal of Management

Publiceren in British Journal of Management omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Business Management and Accounting.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) British Journal of Management om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de British Journal of Management richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de British Journal of Management normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

British Journal of Management Veelgestelde Vragen

is British Journal of Management tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de British Journal of Management tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is British Journal of Management tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de British Journal of Management tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is British Journal of Management tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de British Journal of Management tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is British Journal of Management tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de British Journal of Management tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is British Journal of Management a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, British Journal of Management tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents