Cell Chemical Biology Impactfactor, Indexering, Ranking

Cell Chemical Biology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics. Cell Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Cell Chemical Biology is 2451-9448 en de afgekorte vorm hiervan is Cell Chem Biol.


Cell Chemical Biology Doelen & Scope

Cell Chemical Biology is a Cell Press journal that aims to publish the most important advances in chemical biology research of exceptional interest for our diverse community, from basic scientists to clinicians. Launched in 1994 under the title Chemistry & Biology, the journal was the first to recognize the growing importance of investigations at the interface of chemistry and biology. The mission has always been to support and promote chemical biology and conversation and collaboration between chemical and life sciences.

Cell Chemical Biology strongly encourages submission of articles that provide significant conceptual advancement of broad general interest to researchers within chemical, biological, clinical, and associated fields. We are especially interested in papers that combine the use of chemical tools to perturb, visualize, and measure biological systems and cellular processes and offer unique insights into molecular mechanisms or disease biology, and therapeutics.

We welcome submissions that are focused on method development highlighting significant technical advancements in chemical probes, tools, and technologies, including imaging tools, analytical platform development and application strategies for basic life sciences or that have practical impact for either drug development, or clinical and biotechnological advances.

Research areas that we consider within our scope include but are not limited to studies of biochemistry, metabolism, and physiology; drug discovery; cancer biology; immunology, immunomodulation; neuromodulation; transcription/gene regulation; disease mechanism and therapeutics; new therapeutic modalities; signaling pathways; virology; molecular microbiology; natural product biosynthesis; generation, distribution, and function of small molecule-protein conjugates such as post-translational modifications; mechanism of resistance to small molecules by viruses/bacteria/cancer cells/organisms; intra- and intercellular and intra- and interspecies communication mediated by small molecules; and chemical biology of lipids, sugars, and nucleic acids.

Finally, large-scale studies enabled by the use of chemistry-based technology, such as proteomics, lipidomics, metabolomics, transcriptomics, genomics, and glycomics, are also within our scope, as well as synthetic and systems biology work when inspired and supported by chemical tools or aimed at engineering biological systems to perform a new type of chemical transformation.


Cell Chemical Biology Details


Tijdschrift titel Cell Chemical Biology
Afkorting Cell Chem Biol
ISSN afdrukken 2451-9448
Online ISSN 2451-9456
Hoofdredactie Mishtu Dey
Onderwerp Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Cell Chemical Biology Afkorting

Cell Chemical Biology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Cell Chemical Biology is Cell Chem Biol


Cell Chemical Biology Ranking

Cell Chemical Biology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Cell Chemical Biology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Cell Chemical Biology is 851 (2023)


Cell Chemical Biology Impactfactor

Cell Chemical Biology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Cell Chemical Biology is 8.6 (2023)


Cell Chemical Biology SCImago

Cell Chemical Biology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCell Chemical Biology is 2.541


Cell Chemical Biology H-index

Cell Chemical Biology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Cell Chemical Biology is 198


Cell Chemical Biology Indexering

Cell Chemical Biology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Cell Chemical Biology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Cell Chemical Biology Redactieraad

Cell Chemical Biology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Cell Chemical Biology is Mishtu Dey


Cell Chemical Biology Inzendingskosten

Cell Chemical Biology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Cell Chemical Biology is $9,350


Cell Chemical Biology Oproep tot indienen van papers

Cell Chemical Biology Oproep tot indienen van papers : Cell Chemical Biology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Cell Chemical Biology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Cell Chemical Biology Auteur Richtlijnen

Cell Chemical Biology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Cell Chemical Biology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Cell Chemical Biology

Publiceren in Cell Chemical Biology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Cell Chemical Biology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Cell Chemical Biology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Cell Chemical Biology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Cell Chemical Biology Veelgestelde Vragen

is Cell Chemical Biology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Cell Chemical Biology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Cell Chemical Biology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Cell Chemical Biology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Cell Chemical Biology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Cell Chemical Biology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Cell Chemical Biology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Cell Chemical Biology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Cell Chemical Biology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Cell Chemical Biology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents