Cellular and Molecular Biology Letters Impactfactor, Indexering, RankingCellular and Molecular Biology Letters is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology. BioMed Central is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Cellular and Molecular Biology Letters is 1425-8153 en de afgekorte vorm hiervan is Cell Mol Biol Lett.


Cellular and Molecular Biology Letters Doelen & Scope

Cellular & Molecular Biology Letters is an international journal dedicated to the dissemination of fundamental knowledge in all areas of cellular and molecular biology, cancer cell biology, and certain aspects of biochemistry, biophysics and biotechnology. Regular papers and short reports that contain new and significant information of general interest to workers in these fields are welcome. Sufficient details must be included to enable others to repeat the work. The journal also invites timely reviews and mini reviews. Particularly welcome are papers dealing with: Cell cycle and its regulation Cell differentiation Cell traffic and signaling Stem cells Gene expression regulation Cellular membranes Cytoskeleton Molecular biotechnology.


Cellular and Molecular Biology Letters Details


Tijdschrift titel Cellular and Molecular Biology Letters
Afkorting Cell Mol Biol Lett
ISSN afdrukken 1425-8153
Online ISSN 1689-1392
Hoofdredactie Prof. dr. hab. Aleksander F Sikorski, PhD, DSc, University of Wrocław, Poland
Onderwerp Biochemistry Genetics and Molecular Biology

Cellular and Molecular Biology Letters Afkorting

Cellular and Molecular Biology Letters Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Cellular and Molecular Biology Letters is Cell Mol Biol Lett


Cellular and Molecular Biology Letters Ranking

Cellular and Molecular Biology Letters Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Cellular and Molecular Biology Letters) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Cellular and Molecular Biology Letters is 1821 (2024)


Cellular and Molecular Biology Letters Impactfactor

Cellular and Molecular Biology Letters Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Cellular and Molecular Biology Letters is 7.2 (2024)


Cellular and Molecular Biology Letters SCImago

Cellular and Molecular Biology Letters SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCellular and Molecular Biology Letters is 1.643


Cellular and Molecular Biology Letters H-index

Cellular and Molecular Biology Letters H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Cellular and Molecular Biology Letters is 61


Cellular and Molecular Biology Letters Indexering

Cellular and Molecular Biology Letters Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Cellular and Molecular Biology Letters De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Cellular and Molecular Biology Letters Redactieraad

Cellular and Molecular Biology Letters Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Cellular and Molecular Biology Letters is Prof. dr. hab. Aleksander F Sikorski, PhD, DSc, University of Wrocław, Poland


Cellular and Molecular Biology Letters Inzendingskosten

Cellular and Molecular Biology Letters Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Cellular and Molecular Biology Letters is £2090.00, $2690.00, €2290.00


Cellular and Molecular Biology Letters Oproep tot indienen van papers

Cellular and Molecular Biology Letters Oproep tot indienen van papers : Cellular and Molecular Biology Letters nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Biochemistry Genetics and Molecular Biology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Biochemistry Genetics and Molecular Biology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Cellular and Molecular Biology Letters Auteur Richtlijnen

Cellular and Molecular Biology Letters Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Cellular and Molecular Biology Letters Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Cellular and Molecular Biology Letters

Publiceren in Cellular and Molecular Biology Letters omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Cellular and Molecular Biology Letters om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Cellular and Molecular Biology Letters richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Cellular and Molecular Biology Letters normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Cellular and Molecular Biology Letters Veelgestelde Vragen

is Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Cellular and Molecular Biology Letters a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Cellular and Molecular Biology Letters tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.