Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Impactfactor, Indexering, RankingCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Cell Mol Gastroenterol Hepatol.


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Doelen & Scope

The mission of CMGH is to publish impactful digestive biology research that ranges from mechanisms of normal function to pathobiology and covers a broad spectrum of themes in gastroenterology, hepatology, and pancreatology. The journal reports the latest advances in cell biology, immunology, physiology, microbiology, genetics, and neurobiology of gastrointestinal, hepatobiliary, and pancreatic health and disease. The research CMGH publishes is hypothesis driven, mechanistically novel, and appropriately designed and powered. Studies published in CMGH address important questions and use in vitro models, tissues or cells from patients, and animal models to make fundamental discoveries and translate them to human disease.

CMGH is primarily for basic and translational researchers. By providing a rigorous central forum for high quality digestive biology, CMGH ensures that this group, which includes trainees, new investigators, and established investigators, has access to a spectrum of outstanding work in one location. Reviews are handled fairly and rapidly by the Editors with assistance of an expert editorial board and external reviews. Following rigorous peer review, accepted manuscripts are available online within days of the final decision. For more information about the editors, including their experience and areas of research, read their biosketches here.

CMGH is ranked 17th out of 93 journals in the gastroenterology and hepatology category in the 2021 Journal Citation Reports© published by Clarivate Analytics, and has an Impact Factor of 8.797. On average, authors receive decisions on their manuscripts in less than three weeks. In an effort to distribute its content to the widest audience possible, CMGH is open access. The web-accessible digital platform is maximized by inclusion of graphical abstracts, large data sets, and video microscopy, endoscopy, and whole animal imaging approaches.


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Details


Tijdschrift titel Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology
Afkorting Cell Mol Gastroenterol Hepatol
Online ISSN 2352-345X
Hoofdredactie Klaus Kaestner
Onderwerp Medicine

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Afkorting

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is Cell Mol Gastroenterol Hepatol


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Ranking

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is 924 (2023)


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Impactfactor

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is 7.2 (2023)


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology SCImago

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is 2.454


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology H-index

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is 58


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Indexering

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Redactieraad

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is Klaus Kaestner


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Inzendingskosten

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology is 2750 USD, 2510 EUR, 2200 GBP


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Oproep tot indienen van papers

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Oproep tot indienen van papers : Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Auteur Richtlijnen

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology

Publiceren in Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Veelgestelde Vragen

is Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents