Clinical Child and Family Psychology Review Impactfactor, Indexering, Ranking

Clinical Child and Family Psychology Review is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Springer is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Clinical Child and Family Psychology Review is 1096-4037 en de afgekorte vorm hiervan is Clin Child Fam Psychol Rev.


Clinical Child and Family Psychology Review Doelen & Scope

Clinical Child and Family Psychology Review is a quarterly, peer-reviewed journal that provides an international, interdisciplinary forum in which important and new developments in this field are identified and in-depth reviews on current thought and practices are published. The Journal publishes original research reviews, conceptual and theoretical papers, and related work in the broad area of the behavioral sciences that pertains to infants, children, adolescents, and families. Contributions originate from a wide array of disciplines including, but not limited to, psychology (e.g., clinical, community, developmental, family, school), medicine (e.g., family practice, pediatrics, psychiatry), public health, social work, and education. Topical content includes science and application and covers facets of etiology, assessment, description, treatment and intervention, prevention, methodology, and public policy. 


Clinical Child and Family Psychology Review Details


Tijdschrift titel Clinical Child and Family Psychology Review
Afkorting Clin Child Fam Psychol Rev
ISSN afdrukken 1096-4037
Online ISSN 1573-2827
Hoofdredactie Dr. Ronald J. Prinz
Onderwerp Social Sciences

Clinical Child and Family Psychology Review Afkorting

Clinical Child and Family Psychology Review Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Clinical Child and Family Psychology Review is Clin Child Fam Psychol Rev


Clinical Child and Family Psychology Review Ranking

Clinical Child and Family Psychology Review Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Clinical Child and Family Psychology Review) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Clinical Child and Family Psychology Review is 913 (2023)


Clinical Child and Family Psychology Review Impactfactor

Clinical Child and Family Psychology Review Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Clinical Child and Family Psychology Review is 6.9 (2023)


Clinical Child and Family Psychology Review SCImago

Clinical Child and Family Psychology Review SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanClinical Child and Family Psychology Review is 2.466


Clinical Child and Family Psychology Review H-index

Clinical Child and Family Psychology Review H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Clinical Child and Family Psychology Review is 113


Clinical Child and Family Psychology Review Indexering

Clinical Child and Family Psychology Review Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Clinical Child and Family Psychology Review De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Clinical Child and Family Psychology Review Redactieraad

Clinical Child and Family Psychology Review Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Clinical Child and Family Psychology Review is Dr. Ronald J. Prinz


Clinical Child and Family Psychology Review Inzendingskosten

Clinical Child and Family Psychology Review Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Clinical Child and Family Psychology Review is £2390.00/$3590.00/€2790.00


Clinical Child and Family Psychology Review Oproep tot indienen van papers

Clinical Child and Family Psychology Review Oproep tot indienen van papers : Clinical Child and Family Psychology Review nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Clinical Child and Family Psychology Review Auteur Richtlijnen

Clinical Child and Family Psychology Review Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Clinical Child and Family Psychology Review Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Clinical Child and Family Psychology Review

Publiceren in Clinical Child and Family Psychology Review omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Clinical Child and Family Psychology Review om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Clinical Child and Family Psychology Review richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Clinical Child and Family Psychology Review normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Clinical Child and Family Psychology Review Veelgestelde Vragen

is Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Clinical Child and Family Psychology Review a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Clinical Child and Family Psychology Review tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents