Current Opinion in Psychology Impactfactor, Indexering, Ranking

Current Opinion in Psychology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Current Opinion in Psychology is 2352-250X en de afgekorte vorm hiervan is Curr Opin Psychol.


Current Opinion in Psychology Doelen & Scope

The Current Opinion journals were developed out of the recognition that it is increasingly difficult for specialists to keep up to date with the expanding volume of information published in their subject. In Current Opinion in Psychology, we help the reader by providing in a systematic manner: The views of experts on current advances in psychology in a clear and readable form. Evaluations of the most interesting papers, annotated by experts, from the great wealth of original publications. Division of the subject into sections The subject of psychology is divided into themed sections, some of which may be reviewed on an annual basis if appropriate. The amount of space devoted to each section is related to its importance. The topics covered will include: * Biological psychology * Clinical psychology * Cognitive psychology * Community psychology * Comparative psychology * Developmental psychology * Educational psychology * Environmental psychology * Evolutionary psychology * Health psychology * Neuropsychology * Personality psychology * Social psychology


Current Opinion in Psychology Details


Tijdschrift titel Current Opinion in Psychology
Afkorting Curr Opin Psychol
ISSN afdrukken 2352-250X
Hoofdredactie Paul Van Lange, PhD
Onderwerp Psychology

Current Opinion in Psychology Afkorting

Current Opinion in Psychology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Current Opinion in Psychology is Curr Opin Psychol


Current Opinion in Psychology Ranking

Current Opinion in Psychology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Current Opinion in Psychology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Current Opinion in Psychology is 1163 (2023)


Current Opinion in Psychology Impactfactor

Current Opinion in Psychology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Current Opinion in Psychology is 5.9 (2023)


Current Opinion in Psychology SCImago

Current Opinion in Psychology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCurrent Opinion in Psychology is 2.130


Current Opinion in Psychology H-index

Current Opinion in Psychology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Current Opinion in Psychology is 73


Current Opinion in Psychology Indexering

Current Opinion in Psychology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Current Opinion in Psychology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Current Opinion in Psychology Redactieraad

Current Opinion in Psychology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Current Opinion in Psychology is Paul Van Lange, PhD


Current Opinion in Psychology Inzendingskosten

Current Opinion in Psychology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Current Opinion in Psychology is 3970 USD


Current Opinion in Psychology Oproep tot indienen van papers

Current Opinion in Psychology Oproep tot indienen van papers : Current Opinion in Psychology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Current Opinion in Psychology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Current Opinion in Psychology Auteur Richtlijnen

Current Opinion in Psychology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Current Opinion in Psychology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Current Opinion in Psychology

Publiceren in Current Opinion in Psychology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Current Opinion in Psychology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Current Opinion in Psychology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Current Opinion in Psychology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Current Opinion in Psychology Veelgestelde Vragen

is Current Opinion in Psychology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Psychology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Current Opinion in Psychology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Psychology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Current Opinion in Psychology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Opinion in Psychology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Current Opinion in Psychology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Current Opinion in Psychology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Current Opinion in Psychology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Current Opinion in Psychology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents