Current Psychiatry Reports Impactfactor, Indexering, Ranking

Current Psychiatry Reports is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Springer is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Current Psychiatry Reports is 1523-3812 en de afgekorte vorm hiervan is Curr Psychiatry Rep.


Current Psychiatry Reports Doelen & Scope

Current Psychiatry Reports provides in-depth review articles contributed by international experts on the most significant developments in the field. By presenting clear, insightful, balanced reviews that emphasize recently published papers of major importance, the journal elucidates current and emerging approaches to the diagnosis, treatment, management, and prevention of psychiatric disorders.

 • Presents the views of experts on current advances in psychiatry in a clear and readable form
 • Gathers and synthesizes important recent papers on psychiatry
 • Alerts readers to clinical trials, valuable web sites, and commentary

Current Psychiatry Reports Details


Tijdschrift titel Current Psychiatry Reports
Afkorting Curr Psychiatry Rep
ISSN afdrukken 1523-3812
Online ISSN 1535-1645
Hoofdredactie Michelle B. Riba
Onderwerp Medicine

Current Psychiatry Reports Afkorting

Current Psychiatry Reports Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Current Psychiatry Reports is Curr Psychiatry Rep


Current Psychiatry Reports Ranking

Current Psychiatry Reports Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Current Psychiatry Reports) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Current Psychiatry Reports is 879 (2023)


Current Psychiatry Reports Impactfactor

Current Psychiatry Reports Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Current Psychiatry Reports is 6.7 (2023)


Current Psychiatry Reports SCImago

Current Psychiatry Reports SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanCurrent Psychiatry Reports is 2.510


Current Psychiatry Reports H-index

Current Psychiatry Reports H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Current Psychiatry Reports is 102


Current Psychiatry Reports Indexering

Current Psychiatry Reports Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Current Psychiatry Reports De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Current Psychiatry Reports Redactieraad

Current Psychiatry Reports Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Current Psychiatry Reports is Michelle B. Riba


Current Psychiatry Reports Inzendingskosten

Current Psychiatry Reports Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Current Psychiatry Reports is £2890.00/$4590.00/€3490.00


Current Psychiatry Reports Oproep tot indienen van papers

Current Psychiatry Reports Oproep tot indienen van papers : Current Psychiatry Reports nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Current Psychiatry Reports tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Current Psychiatry Reports Auteur Richtlijnen

Current Psychiatry Reports Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Current Psychiatry Reports Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Current Psychiatry Reports

Publiceren in Current Psychiatry Reports omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Current Psychiatry Reports om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Current Psychiatry Reports richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Current Psychiatry Reports normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Current Psychiatry Reports Veelgestelde Vragen

is Current Psychiatry Reports tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Psychiatry Reports tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Current Psychiatry Reports tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Psychiatry Reports tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Current Psychiatry Reports tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Current Psychiatry Reports tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Current Psychiatry Reports tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Current Psychiatry Reports tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Current Psychiatry Reports a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Current Psychiatry Reports tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents