Developments in the Built Environment Impactfactor, Indexering, Ranking

Developments in the Built Environment is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Dev Built Environ.


Developments in the Built Environment Doelen & Scope

 

Developments in the Built Environment (DIBE) is a new peer-reviewed gold open access (OA) journal whereby upon acceptance all articles are permanently and freely available. DIBE publishes original papers and short communications resulting from research in civil engineering and the built environment. This journal covers all topics related to construction materials and building sustainability, leading to a holistic approach that will benefit the community. DIBE will strive to offer you the fastest possible speed of publication, without compromising on the quality of our peer-review process. Developments in the Built Environment covers the following topics (but are not limited to): • Innovative building materials; • Building performance; • Maintenance and repair work assessment; • Smart Design; • (Up/re)cyclability, transformability, reusability of materials and components; • Structural Health Monitoring; • Construction engineering management, materials and technology; • Building Information Modelling (BIM); • Computer aided-design and simulation; • Energy efficiency, energy harvesting; • Indoor environment; • Life cycle assessment; • Structural analysis, assessment, design, and testing; • Sustainable buildings and construction; • System safety and reliability.


Developments in the Built Environment Details


Tijdschrift titel Developments in the Built Environment
Afkorting Dev Built Environ
Online ISSN 2666-1659
Hoofdredactie Prof. Dr. Dimitrios Aggelis, PhD
Onderwerp Materials Science

Developments in the Built Environment Afkorting

Developments in the Built Environment Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Developments in the Built Environment is Dev Built Environ


Developments in the Built Environment Ranking

Developments in the Built Environment Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Developments in the Built Environment) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Developments in the Built Environment is 2022 (2024)


Developments in the Built Environment Impactfactor

Developments in the Built Environment Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Developments in the Built Environment is 8.2 (2024)


Developments in the Built Environment SCImago

Developments in the Built Environment SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanDevelopments in the Built Environment is 1.556


Developments in the Built Environment Acceptatiepercentage

Developments in the Built Environment Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Developments in the Built Environment is 16%


Developments in the Built Environment H-index

Developments in the Built Environment H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Developments in the Built Environment is 15


Developments in the Built Environment Indexering

Developments in the Built Environment Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Developments in the Built Environment De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Developments in the Built Environment Redactieraad

Developments in the Built Environment Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Developments in the Built Environment is Prof. Dr. Dimitrios Aggelis, PhD


Developments in the Built Environment Inzendingskosten

Developments in the Built Environment Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Developments in the Built Environment is $2790


Developments in the Built Environment Oproep tot indienen van papers

Developments in the Built Environment Oproep tot indienen van papers : Developments in the Built Environment nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Developments in the Built Environment tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Developments in the Built Environment Auteur Richtlijnen

Developments in the Built Environment Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Developments in the Built Environment Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Developments in the Built Environment

Publiceren in Developments in the Built Environment omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Developments in the Built Environment om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Developments in the Built Environment richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Developments in the Built Environment normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Developments in the Built Environment Veelgestelde Vragen

is Developments in the Built Environment tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Developments in the Built Environment tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Developments in the Built Environment tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Developments in the Built Environment tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Developments in the Built Environment tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Developments in the Built Environment tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Developments in the Built Environment tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Developments in the Built Environment tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Developments in the Built Environment a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Developments in the Built Environment tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.