European Review of Agricultural Economics Impactfactor, Indexering, RankingEuropean Review of Agricultural Economics is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Economics Econometrics and Finance. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan European Review of Agricultural Economics is 0165-1587 en de afgekorte vorm hiervan is Eur Rev Agric Econ.


European Review of Agricultural Economics Doelen & Scope

The European Review of Agricultural Economics serves as a forum for innovative theoretical and applied agricultural economics research. The ERAE strives for balanced coverage of economic issues within the broad subject matter of agricultural and food production, consumption and trade, rural development, and resource use and conservation. Topics of specific interest include multiple roles of agriculture; trade and development; industrial organisation of the food sector; institutional dynamics; consumer behaviour; sustainable resource use; bioenergy; agricultural, agri-environmental and rural policy; specific European issues. Methodological articles are welcome. All published papers are at least double peer reviewed and must show originality and innovation. The ERAE also publishes book reviews.


European Review of Agricultural Economics Details


Tijdschrift titel European Review of Agricultural Economics
Afkorting Eur Rev Agric Econ
ISSN afdrukken 0165-1587
Online ISSN 1464-3618
Hoofdredactie Timothy Richards
Onderwerp Economics Econometrics and Finance

European Review of Agricultural Economics Afkorting

European Review of Agricultural Economics Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van European Review of Agricultural Economics is Eur Rev Agric Econ


European Review of Agricultural Economics Ranking

European Review of Agricultural Economics Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (European Review of Agricultural Economics) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van European Review of Agricultural Economics is 1814 (2024)


European Review of Agricultural Economics Impactfactor

European Review of Agricultural Economics Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van European Review of Agricultural Economics is 4.0 (2024)


European Review of Agricultural Economics SCImago

European Review of Agricultural Economics SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEuropean Review of Agricultural Economics is 1.645


European Review of Agricultural Economics H-index

European Review of Agricultural Economics H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van European Review of Agricultural Economics is 70


European Review of Agricultural Economics Indexering

European Review of Agricultural Economics Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De European Review of Agricultural Economics De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


European Review of Agricultural Economics Redactieraad

European Review of Agricultural Economics Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van European Review of Agricultural Economics is Timothy Richards


European Review of Agricultural Economics Inzendingskosten

European Review of Agricultural Economics Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van European Review of Agricultural Economics is 4273.36 EUR


European Review of Agricultural Economics Oproep tot indienen van papers

European Review of Agricultural Economics Oproep tot indienen van papers : European Review of Agricultural Economics nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in European Review of Agricultural Economics tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Economics Econometrics and Finance die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Economics Econometrics and Finance.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


European Review of Agricultural Economics Auteur Richtlijnen

European Review of Agricultural Economics Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor European Review of Agricultural Economics Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in European Review of Agricultural Economics

Publiceren in European Review of Agricultural Economics omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Economics Econometrics and Finance.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) European Review of Agricultural Economics om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de European Review of Agricultural Economics richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de European Review of Agricultural Economics normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

European Review of Agricultural Economics Veelgestelde Vragen

is European Review of Agricultural Economics tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Review of Agricultural Economics tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is European Review of Agricultural Economics tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de European Review of Agricultural Economics tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is European Review of Agricultural Economics tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de European Review of Agricultural Economics tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is European Review of Agricultural Economics tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de European Review of Agricultural Economics tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is European Review of Agricultural Economics a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, European Review of Agricultural Economics tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.