IEEE Transactions on Information Forensics and Security Impactfactor, Indexering, Ranking

IEEE Transactions on Information Forensics and Security is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Engineering. Institute of Electrical and Electronics Engineers is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan IEEE Transactions on Information Forensics and Security is 1556-6013 en de afgekorte vorm hiervan is IEEE Trans Inf Forensics Secur.


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Doelen & Scope

The IEEE Transactions on Information Forensics and Security covers the sciences, technologies, and applications relating to information forensics, information security, biometrics, surveillance and systems applications that incorporate these features.


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Details


Tijdschrift titel IEEE Transactions on Information Forensics and Security
Afkorting IEEE Trans Inf Forensics Secur
ISSN afdrukken 1556-6013
Hoofdredactie Mauro Conti
Onderwerp Engineering

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Afkorting

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van IEEE Transactions on Information Forensics and Security is IEEE Trans Inf Forensics Secur


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Ranking

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (IEEE Transactions on Information Forensics and Security) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van IEEE Transactions on Information Forensics and Security is 776 (2023)


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Impactfactor

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van IEEE Transactions on Information Forensics and Security is 6.8 (2023)


IEEE Transactions on Information Forensics and Security SCImago

IEEE Transactions on Information Forensics and Security SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanIEEE Transactions on Information Forensics and Security is 2.652


IEEE Transactions on Information Forensics and Security H-index

IEEE Transactions on Information Forensics and Security H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van IEEE Transactions on Information Forensics and Security is 154


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Indexering

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De IEEE Transactions on Information Forensics and Security De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Redactieraad

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van IEEE Transactions on Information Forensics and Security is Mauro Conti


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Inzendingskosten

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van IEEE Transactions on Information Forensics and Security is $2,345


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Oproep tot indienen van papers

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Oproep tot indienen van papers : IEEE Transactions on Information Forensics and Security nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Engineering die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Engineering.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


IEEE Transactions on Information Forensics and Security Auteur Richtlijnen

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor IEEE Transactions on Information Forensics and Security Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in IEEE Transactions on Information Forensics and Security

Publiceren in IEEE Transactions on Information Forensics and Security omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Engineering.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) IEEE Transactions on Information Forensics and Security om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de IEEE Transactions on Information Forensics and Security richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de IEEE Transactions on Information Forensics and Security normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

IEEE Transactions on Information Forensics and Security Veelgestelde Vragen

is IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is IEEE Transactions on Information Forensics and Security a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, IEEE Transactions on Information Forensics and Security tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents