IEEE Transactions on Transportation Electrification Impactfactor, Indexering, Ranking

IEEE Transactions on Transportation Electrification is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Institute of Electrical and Electronics Engineers is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is IEEE Trans Transp Electrif.


IEEE Transactions on Transportation Electrification Doelen & Scope

IEEE Transactions on Transportation Electrification is focused on components, sub-systems, systems, standards, and grid interface technologies related to power and energy conversion, propulsion, and actuation for all types of electrified vehicles including on-road, off-road, off-highway, and rail vehicles, airplanes, and ships.


IEEE Transactions on Transportation Electrification Details


Tijdschrift titel IEEE Transactions on Transportation Electrification
Afkorting IEEE Trans Transp Electrif
Online ISSN 2332-7782
Hoofdredactie Alireza Khaligh
Onderwerp Social Sciences

IEEE Transactions on Transportation Electrification Afkorting

IEEE Transactions on Transportation Electrification Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van IEEE Transactions on Transportation Electrification is IEEE Trans Transp Electrif


IEEE Transactions on Transportation Electrification Ranking

IEEE Transactions on Transportation Electrification Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (IEEE Transactions on Transportation Electrification) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van IEEE Transactions on Transportation Electrification is 895 (2023)


IEEE Transactions on Transportation Electrification Impactfactor

IEEE Transactions on Transportation Electrification Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van IEEE Transactions on Transportation Electrification is 7 (2023)


IEEE Transactions on Transportation Electrification SCImago

IEEE Transactions on Transportation Electrification SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanIEEE Transactions on Transportation Electrification is 2.487


IEEE Transactions on Transportation Electrification H-index

IEEE Transactions on Transportation Electrification H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van IEEE Transactions on Transportation Electrification is 64


IEEE Transactions on Transportation Electrification Indexering

IEEE Transactions on Transportation Electrification Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De IEEE Transactions on Transportation Electrification De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


IEEE Transactions on Transportation Electrification Redactieraad

IEEE Transactions on Transportation Electrification Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van IEEE Transactions on Transportation Electrification is Alireza Khaligh


IEEE Transactions on Transportation Electrification Inzendingskosten

IEEE Transactions on Transportation Electrification Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van IEEE Transactions on Transportation Electrification is $2,345


IEEE Transactions on Transportation Electrification Oproep tot indienen van papers

IEEE Transactions on Transportation Electrification Oproep tot indienen van papers : IEEE Transactions on Transportation Electrification nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


IEEE Transactions on Transportation Electrification Auteur Richtlijnen

IEEE Transactions on Transportation Electrification Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor IEEE Transactions on Transportation Electrification Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in IEEE Transactions on Transportation Electrification

Publiceren in IEEE Transactions on Transportation Electrification omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) IEEE Transactions on Transportation Electrification om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de IEEE Transactions on Transportation Electrification richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de IEEE Transactions on Transportation Electrification normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

IEEE Transactions on Transportation Electrification Veelgestelde Vragen

is IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is IEEE Transactions on Transportation Electrification a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, IEEE Transactions on Transportation Electrification tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents