JACC Basic to Translational Science Impactfactor, Indexering, Ranking

JACC Basic to Translational Science is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is JACC Basic Transl Sci.


JACC Basic to Translational Science Doelen & Scope

JACC: Basic to Translational Science, is one of a family of specialist journals launched by the renowned Journal of the American College of Cardiology (JACC). An open access journal, it serves as forum for advancing the field Translational Cardiovascular Medicine, and as a platform for accelerating the translation of novel scientific discoveries into new therapies that improve clinical outcomes for patients affected with or at risk for Cardiovascular Disease. Thematic areas of interest include pre-clinical research; clinical trials; personalized medicine; novel drugs, devices, and biologics; proteomics, genomics and metabolomics; and early phase clinical trial methodology.


JACC Basic to Translational Science Details


Tijdschrift titel JACC Basic to Translational Science
Afkorting JACC Basic Transl Sci
Online ISSN 2452-302X
Hoofdredactie Douglas L. Mann, MD
Onderwerp Medicine

JACC Basic to Translational Science Afkorting

JACC Basic to Translational Science Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van JACC Basic to Translational Science is JACC Basic Transl Sci


JACC Basic to Translational Science Ranking

JACC Basic to Translational Science Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (JACC Basic to Translational Science) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van JACC Basic to Translational Science is 796 (2023)


JACC Basic to Translational Science Impactfactor

JACC Basic to Translational Science Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van JACC Basic to Translational Science is 9.7 (2023)


JACC Basic to Translational Science SCImago

JACC Basic to Translational Science SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJACC Basic to Translational Science is 2.629


JACC Basic to Translational Science H-index

JACC Basic to Translational Science H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van JACC Basic to Translational Science is 50


JACC Basic to Translational Science Indexering

JACC Basic to Translational Science Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De JACC Basic to Translational Science De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


JACC Basic to Translational Science Redactieraad

JACC Basic to Translational Science Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van JACC Basic to Translational Science is Douglas L. Mann, MD


JACC Basic to Translational Science Inzendingskosten

JACC Basic to Translational Science Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van JACC Basic to Translational Science is $4530


JACC Basic to Translational Science Oproep tot indienen van papers

JACC Basic to Translational Science Oproep tot indienen van papers : JACC Basic to Translational Science nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in JACC Basic to Translational Science tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


JACC Basic to Translational Science Auteur Richtlijnen

JACC Basic to Translational Science Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor JACC Basic to Translational Science Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in JACC Basic to Translational Science

Publiceren in JACC Basic to Translational Science omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) JACC Basic to Translational Science om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de JACC Basic to Translational Science richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de JACC Basic to Translational Science normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

JACC Basic to Translational Science Veelgestelde Vragen

is JACC Basic to Translational Science tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de JACC Basic to Translational Science tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is JACC Basic to Translational Science tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de JACC Basic to Translational Science tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is JACC Basic to Translational Science tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de JACC Basic to Translational Science tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is JACC Basic to Translational Science tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de JACC Basic to Translational Science tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is JACC Basic to Translational Science a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, JACC Basic to Translational Science tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents