Journal of Autoimmunity Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Autoimmunity is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Autoimmunity is 0896-8411 en de afgekorte vorm hiervan is J Autoimmun.


Journal of Autoimmunity Doelen & Scope

The Journal of Autoimmunity is a parent journal of the Journal of Translational Autoimmunity. The Journal of Autoimmunity publishes papers related to the diverse aspects of autoimmunity: the mechanism of self-recognition, regulation of autoimmune responses, experimental autoimmune diseases, diagnostic autoantibody tests, and the epidemiology, pathophysiology, and treatment of autoimmune diseases. Special, but not exclusive, attention will be given to papers dealing with genetic, molecular biology, and cellular aspects of the discipline.

Research Areas Include:

• Underlying mechanisms of autoimmunity
• Immunologic
• Molecular
• Cellular
• Genetic
• Virologic


Journal of Autoimmunity Details


Tijdschrift titel Journal of Autoimmunity
Afkorting J Autoimmun
ISSN afdrukken 0896-8411
Online ISSN 1095-9157
Hoofdredactie E. Gershwin
Onderwerp Medicine

Journal of Autoimmunity Afkorting

Journal of Autoimmunity Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Autoimmunity is J Autoimmun


Journal of Autoimmunity Ranking

Journal of Autoimmunity Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Autoimmunity) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Autoimmunity is 822 (2023)


Journal of Autoimmunity Impactfactor

Journal of Autoimmunity Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Autoimmunity is 12.8 (2023)


Journal of Autoimmunity SCImago

Journal of Autoimmunity SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Autoimmunity is 2.594


Journal of Autoimmunity H-index

Journal of Autoimmunity H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Autoimmunity is 130


Journal of Autoimmunity Indexering

Journal of Autoimmunity Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Autoimmunity De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Autoimmunity Redactieraad

Journal of Autoimmunity Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Autoimmunity is E. Gershwin


Journal of Autoimmunity Inzendingskosten

Journal of Autoimmunity Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Autoimmunity is $5170


Journal of Autoimmunity Oproep tot indienen van papers

Journal of Autoimmunity Oproep tot indienen van papers : Journal of Autoimmunity nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Autoimmunity tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Autoimmunity Auteur Richtlijnen

Journal of Autoimmunity Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Autoimmunity Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Autoimmunity

Publiceren in Journal of Autoimmunity omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Autoimmunity om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Autoimmunity richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Autoimmunity normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Autoimmunity Veelgestelde Vragen

is Journal of Autoimmunity tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Autoimmunity tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Autoimmunity tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Autoimmunity tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Autoimmunity tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Autoimmunity tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Autoimmunity tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Autoimmunity tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Autoimmunity a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Autoimmunity tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents