Journal of Computer Assisted Learning Impactfactor, Indexering, RankingJournal of Computer Assisted Learning is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Wiley Blackwell is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Computer Assisted Learning is 0266-4909 en de afgekorte vorm hiervan is J Comput Assist Learn.


Journal of Computer Assisted Learning Doelen & Scope

 

The Journal of Computer Assisted Learning is an international peer-reviewed journal which covers the whole range of uses of information and communication technology to support learning and knowledge exchange. It aims to provide a medium for communication among researchers as well as a channel linking researchers, practitioners, and policy makers. JCAL is also a rich source of material for master and PhD students in areas such as educational psychology, the learning sciences, instructional technology, instructional design, collaborative learning, intelligent learning systems, learning analytics, open, distance and networked learning, and educational evaluation and assessment. This is the case for formal (e.g., schools), non-formal (e.g., workplace learning) and informal learning (e.g., museums and libraries) situations and environments. Volumes often include one Special Issue which these provides readers with a broad and in-depth perspective on a specific topic. First published in 1985, JCAL continues to have the aim of making the outcomes of contemporary research and experience accessible. During this period there have been major technological advances offering new opportunities and approaches in the use of a wide range of technologies to support learning and knowledge transfer more generally. There is currently much emphasis on the use of network functionality and the challenges its appropriate uses pose to teachers/tutors working with students locally and at a distance. JCAL welcomes: -Empirical reports, single studies or programmatic series of studies on the use of computers and information technologies in learning and assessment -Critical and original meta-reviews of literature on the use of computers for learning -Empirical studies on the design and development of innovative technology-based systems for learning -Conceptual articles on issues relating to the Aims and Scope


Journal of Computer Assisted Learning Details


Tijdschrift titel Journal of Computer Assisted Learning
Afkorting J Comput Assist Learn
ISSN afdrukken 0266-4909
Online ISSN 1365-2729
Hoofdredactie Paul A. Kirschner
Onderwerp Social Sciences

Journal of Computer Assisted Learning Afkorting

Journal of Computer Assisted Learning Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Computer Assisted Learning is J Comput Assist Learn


Journal of Computer Assisted Learning Ranking

Journal of Computer Assisted Learning Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Computer Assisted Learning) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Computer Assisted Learning is 1855 (2024)


Journal of Computer Assisted Learning Impactfactor

Journal of Computer Assisted Learning Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Computer Assisted Learning is 5 (2024)


Journal of Computer Assisted Learning SCImago

Journal of Computer Assisted Learning SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Computer Assisted Learning is 1.629


Journal of Computer Assisted Learning Acceptatiepercentage

Journal of Computer Assisted Learning Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Computer Assisted Learning is 16%


Journal of Computer Assisted Learning H-index

Journal of Computer Assisted Learning H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Computer Assisted Learning is 105


Journal of Computer Assisted Learning Indexering

Journal of Computer Assisted Learning Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Computer Assisted Learning De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Computer Assisted Learning Redactieraad

Journal of Computer Assisted Learning Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Computer Assisted Learning is Paul A. Kirschner


Journal of Computer Assisted Learning Inzendingskosten

Journal of Computer Assisted Learning Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Computer Assisted Learning is $3950, £2650, €3300


Journal of Computer Assisted Learning Oproep tot indienen van papers

Journal of Computer Assisted Learning Oproep tot indienen van papers : Journal of Computer Assisted Learning nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Computer Assisted Learning Auteur Richtlijnen

Journal of Computer Assisted Learning Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Computer Assisted Learning Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Computer Assisted Learning

Publiceren in Journal of Computer Assisted Learning omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Computer Assisted Learning om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Computer Assisted Learning richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Computer Assisted Learning normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Computer Assisted Learning Veelgestelde Vragen

is Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Computer Assisted Learning a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Computer Assisted Learning tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.