Journal of Educational Psychology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Educational Psychology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. American Psychological Association is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Educational Psychology is 0022-0663 en de afgekorte vorm hiervan is J Educ Psychol.


Journal of Educational Psychology Doelen & Scope

The main purpose of the Journal of Educational Psychology® is to publish original, primary psychological research pertaining to education across all ages and educational levels. A secondary purpose of the journal is the occasional publication of exceptionally important meta-analysis articles that are pertinent to educational psychology. Please note, the journal does not typically publish reliability and validity studies of specific tests or assessment instruments.


Journal of Educational Psychology Details


Tijdschrift titel Journal of Educational Psychology
Afkorting J Educ Psychol
ISSN afdrukken 0022-0663
Online ISSN 1939-2176
Hoofdredactie Panayiota Kendeou
Onderwerp Social Sciences

Journal of Educational Psychology Afkorting

Journal of Educational Psychology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Educational Psychology is J Educ Psychol


Journal of Educational Psychology Ranking

Journal of Educational Psychology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Educational Psychology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Educational Psychology is 878 (2023)


Journal of Educational Psychology Impactfactor

Journal of Educational Psychology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Educational Psychology is 4.9 (2023)


Journal of Educational Psychology SCImago

Journal of Educational Psychology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Educational Psychology is 2.511


Journal of Educational Psychology H-index

Journal of Educational Psychology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Educational Psychology is 241


Journal of Educational Psychology Indexering

Journal of Educational Psychology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Educational Psychology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Educational Psychology Redactieraad

Journal of Educational Psychology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Educational Psychology is Panayiota Kendeou


Journal of Educational Psychology Oproep tot indienen van papers

Journal of Educational Psychology Oproep tot indienen van papers : Journal of Educational Psychology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Educational Psychology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Educational Psychology Auteur Richtlijnen

Journal of Educational Psychology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Educational Psychology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Educational Psychology

Publiceren in Journal of Educational Psychology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Educational Psychology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Educational Psychology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Educational Psychology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Educational Psychology Veelgestelde Vragen

is Journal of Educational Psychology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Educational Psychology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Educational Psychology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Educational Psychology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Educational Psychology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Educational Psychology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Educational Psychology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Educational Psychology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Educational Psychology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Educational Psychology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents