Journal of Financial Econometrics Impactfactor, Indexering, RankingJournal of Financial Econometrics is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Economics Econometrics and Finance. Oxford University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Financial Econometrics is 1479-8409 en de afgekorte vorm hiervan is J Financ Econom.


Journal of Financial Econometrics Doelen & Scope

The Journal's scope encompasses the themes that animate the field today. Estimation, testing, learning, prediction and calibration in the framework of asset pricing or risk management represent the core focus. More specifically, the scope includes topics relating to volatility processes, continuous-time processes, dynamic conditional moments, extreme values, long memory, dynamic mixture models, endogenous sampling, transaction data, and microstructure of financial markets. Methodological issues associated with the econometrics of experimental and behavioral finance are also of interest.


Journal of Financial Econometrics Details


Tijdschrift titel Journal of Financial Econometrics
Afkorting J Financ Econom
ISSN afdrukken 1479-8409
Hoofdredactie Allan Timmermann
Onderwerp Economics Econometrics and Finance

Journal of Financial Econometrics Afkorting

Journal of Financial Econometrics Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Financial Econometrics is J Financ Econom


Journal of Financial Econometrics Ranking

Journal of Financial Econometrics Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Financial Econometrics) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Financial Econometrics is 1815 (2024)


Journal of Financial Econometrics Impactfactor

Journal of Financial Econometrics Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Financial Econometrics is 3.5 (2024)


Journal of Financial Econometrics SCImago

Journal of Financial Econometrics SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Financial Econometrics is 1.645


Journal of Financial Econometrics H-index

Journal of Financial Econometrics H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Financial Econometrics is 45


Journal of Financial Econometrics Indexering

Journal of Financial Econometrics Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Financial Econometrics De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Financial Econometrics Redactieraad

Journal of Financial Econometrics Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Financial Econometrics is Allan Timmermann


Journal of Financial Econometrics Inzendingskosten

Journal of Financial Econometrics Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Financial Econometrics is 4619.68 USD


Journal of Financial Econometrics Oproep tot indienen van papers

Journal of Financial Econometrics Oproep tot indienen van papers : Journal of Financial Econometrics nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Financial Econometrics tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Economics Econometrics and Finance die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Economics Econometrics and Finance.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Financial Econometrics Auteur Richtlijnen

Journal of Financial Econometrics Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Financial Econometrics Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Financial Econometrics

Publiceren in Journal of Financial Econometrics omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Economics Econometrics and Finance.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Financial Econometrics om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Financial Econometrics richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Financial Econometrics normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Financial Econometrics Veelgestelde Vragen

is Journal of Financial Econometrics tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Financial Econometrics tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Financial Econometrics tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Financial Econometrics tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Financial Econometrics tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Financial Econometrics tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Financial Econometrics tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Financial Econometrics tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Financial Econometrics a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Financial Econometrics tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.