Journal of Marketing Management Impactfactor, Indexering, RankingJournal of Marketing Management is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Business Management and Accounting. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Marketing Management is 0267-257X en de afgekorte vorm hiervan is J Mark Manag.


Journal of Marketing Management Doelen & Scope

 

JMM is concerned with all aspects of marketing theory and practice. The intellectual remit of the Journal includes contributions that further our knowledge of marketing management, as well as research that takes marketing management and the managerial agenda of marketing thought as an object of intellectual scrutiny in its own right. By its nature, this means that the JMM is the preeminent outlet in marketing and consumer research that welcomes contributions from across the paradigmatic and methodological spectrum. The JMM explicitly desires to see all paradigmatic traditions contribute to debates on marketing theory and practice. This includes traditional, predominantly managerial contributions aligned with logical empiricist perspectives, through to interpretive and Consumer Culture Theoretic (CCT) reflections on marketing's role in providing the resources for identity building and self-affirmation, as well as the negative ramifications of consumption on individuals and communities. Studies that engage with both the light-side and dark-side of marketing and consumer practice are welcome.


Journal of Marketing Management Details


Tijdschrift titel Journal of Marketing Management
Afkorting J Mark Manag
ISSN afdrukken 0267-257X
Online ISSN 1472-1376
Hoofdredactie Professor Mark Tadajewski - University of York, UK; Royal Holloway, University of London, UK
Onderwerp Business Management and Accounting

Journal of Marketing Management Afkorting

Journal of Marketing Management Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Marketing Management is J Mark Manag


Journal of Marketing Management Ranking

Journal of Marketing Management Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Marketing Management) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Marketing Management is 1784 (2024)


Journal of Marketing Management Impactfactor

Journal of Marketing Management Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Marketing Management is 5.1 (2024)


Journal of Marketing Management SCImago

Journal of Marketing Management SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Marketing Management is 1.664


Journal of Marketing Management Acceptatiepercentage

Journal of Marketing Management Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of Marketing Management is 11%


Journal of Marketing Management H-index

Journal of Marketing Management H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Marketing Management is 82


Journal of Marketing Management Indexering

Journal of Marketing Management Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Marketing Management De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Marketing Management Redactieraad

Journal of Marketing Management Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Marketing Management is Professor Mark Tadajewski - University of York, UK; Royal Holloway, University of London, UK


Journal of Marketing Management Inzendingskosten

Journal of Marketing Management Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of Marketing Management is 2750 GBP


Journal of Marketing Management Oproep tot indienen van papers

Journal of Marketing Management Oproep tot indienen van papers : Journal of Marketing Management nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Marketing Management tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Business Management and Accounting die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Business Management and Accounting.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Marketing Management Auteur Richtlijnen

Journal of Marketing Management Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Marketing Management Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Marketing Management

Publiceren in Journal of Marketing Management omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Business Management and Accounting.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Marketing Management om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Marketing Management richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Marketing Management normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Marketing Management Veelgestelde Vragen

is Journal of Marketing Management tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Marketing Management tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Journal of Marketing Management tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Marketing Management tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Marketing Management tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Marketing Management tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Marketing Management tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Marketing Management tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Marketing Management a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Marketing Management tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.