Journal of Occupational Health Psychology Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of Occupational Health Psychology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Psychology. American Psychological Association is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of Occupational Health Psychology is 1076-8998 en de afgekorte vorm hiervan is J Occup Health Psychol.


Journal of Occupational Health Psychology Doelen & Scope

The Journal of Occupational Health Psychology® publishes theory, research, and public policy articles in occupational health psychology, an interdisciplinary field representing a broad range of backgrounds, interests, and specializations. Occupational health psychology concerns the application of psychology to improving the quality of work life and to protecting and promoting the safety, health, and well-being of workers.

The journal has a threefold focus, including organization of work, individual psychological attributes, and work–nonwork interface in relation to employee health, safety, or well-being.

The journal seeks scholarly articles, from both researchers and practitioners, concerning psychological factors in relationship to all aspects of occupational safety, health, and well-being.


Journal of Occupational Health Psychology Details


Tijdschrift titel Journal of Occupational Health Psychology
Afkorting J Occup Health Psychol
ISSN afdrukken 1076-8998
Online ISSN 1939-1307
Hoofdredactie Sharon Clarke
Onderwerp Psychology

Journal of Occupational Health Psychology Afkorting

Journal of Occupational Health Psychology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of Occupational Health Psychology is J Occup Health Psychol


Journal of Occupational Health Psychology Ranking

Journal of Occupational Health Psychology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of Occupational Health Psychology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of Occupational Health Psychology is 903 (2023)


Journal of Occupational Health Psychology Impactfactor

Journal of Occupational Health Psychology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of Occupational Health Psychology is 5.1 (2023)


Journal of Occupational Health Psychology SCImago

Journal of Occupational Health Psychology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of Occupational Health Psychology is 2.478


Journal of Occupational Health Psychology H-index

Journal of Occupational Health Psychology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of Occupational Health Psychology is 140


Journal of Occupational Health Psychology Indexering

Journal of Occupational Health Psychology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of Occupational Health Psychology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of Occupational Health Psychology Redactieraad

Journal of Occupational Health Psychology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of Occupational Health Psychology is Sharon Clarke


Journal of Occupational Health Psychology Oproep tot indienen van papers

Journal of Occupational Health Psychology Oproep tot indienen van papers : Journal of Occupational Health Psychology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Psychology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Psychology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of Occupational Health Psychology Auteur Richtlijnen

Journal of Occupational Health Psychology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of Occupational Health Psychology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of Occupational Health Psychology

Publiceren in Journal of Occupational Health Psychology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Psychology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of Occupational Health Psychology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of Occupational Health Psychology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of Occupational Health Psychology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of Occupational Health Psychology Veelgestelde Vragen

is Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of Occupational Health Psychology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of Occupational Health Psychology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents