Journal of the American Medical Directors Association Impactfactor, Indexering, Ranking

Journal of the American Medical Directors Association is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Nursing. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Journal of the American Medical Directors Association is 1525-8610 en de afgekorte vorm hiervan is J Am Med Dir Assoc.


Journal of the American Medical Directors Association Doelen & Scope

JAMDA is the leading peer-reviewed publication for practical information and research directly applicable to healthcare professionals providing post-acute and long-term care (PA/LTC), as well as policy-makers, organizational leaders, educators, and advocates.

The journal is an indispensable resource for medical directors, attending physicians, nurses, consultant pharmacists, geriatric psychiatrists, nurse practitioners, physician assistants, physical and occupational therapists, social workers, and others providing, overseeing, and promoting quality PA/LTC.


Journal of the American Medical Directors Association Details


Tijdschrift titel Journal of the American Medical Directors Association
Afkorting J Am Med Dir Assoc
ISSN afdrukken 1525-8610
Online ISSN 1538-9375
Hoofdredactie Paul R. Katz
Onderwerp Nursing

Journal of the American Medical Directors Association Afkorting

Journal of the American Medical Directors Association Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Journal of the American Medical Directors Association is J Am Med Dir Assoc


Journal of the American Medical Directors Association Ranking

Journal of the American Medical Directors Association Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Journal of the American Medical Directors Association) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Journal of the American Medical Directors Association is 1579 (2024)


Journal of the American Medical Directors Association Impactfactor

Journal of the American Medical Directors Association Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Journal of the American Medical Directors Association is 7.6 (2024)


Journal of the American Medical Directors Association SCImago

Journal of the American Medical Directors Association SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJournal of the American Medical Directors Association is 1.794


Journal of the American Medical Directors Association Acceptatiepercentage

Journal of the American Medical Directors Association Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Journal of the American Medical Directors Association is 25%


Journal of the American Medical Directors Association H-index

Journal of the American Medical Directors Association H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Journal of the American Medical Directors Association is 125


Journal of the American Medical Directors Association Indexering

Journal of the American Medical Directors Association Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Journal of the American Medical Directors Association De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Journal of the American Medical Directors Association Redactieraad

Journal of the American Medical Directors Association Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Journal of the American Medical Directors Association is Paul R. Katz


Journal of the American Medical Directors Association Inzendingskosten

Journal of the American Medical Directors Association Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Journal of the American Medical Directors Association is $4370


Journal of the American Medical Directors Association Oproep tot indienen van papers

Journal of the American Medical Directors Association Oproep tot indienen van papers : Journal of the American Medical Directors Association nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Nursing die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Nursing.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Journal of the American Medical Directors Association Auteur Richtlijnen

Journal of the American Medical Directors Association Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Journal of the American Medical Directors Association Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Journal of the American Medical Directors Association

Publiceren in Journal of the American Medical Directors Association omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Nursing.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Journal of the American Medical Directors Association om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Journal of the American Medical Directors Association richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Journal of the American Medical Directors Association normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Journal of the American Medical Directors Association Veelgestelde Vragen

is Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Journal of the American Medical Directors Association a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Journal of the American Medical Directors Association tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.