Justice Quarterly Impactfactor, Indexering, Ranking

Justice Quarterly is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Justice Quarterly is 0741-8825 en de afgekorte vorm hiervan is Justice Q.


Justice Quarterly Doelen & Scope

 

Justice Quarterly ( JQ ) is an official publication of the ACJS. JQ is a refereed, multi-disciplinary journal that publishes theoretical, empirical and interpretive studies of issues related to criminal justice. JQ is indexed in Criminology and Penology Abstracts, Police Science Abstracts, Criminal Justice Periodical Index, and Criminal Justice Abstracts. In the past decade, JQ has become a premier journal and it continues to be a major forum for criminal justice related scholarship, making it an essential part of any library’s holdings.


Justice Quarterly Details


Tijdschrift titel Justice Quarterly
Afkorting Justice Q
ISSN afdrukken 0741-8825
Online ISSN 1745-9109
Hoofdredactie Marv Krohn
Onderwerp Social Sciences

Justice Quarterly Afkorting

Justice Quarterly Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Justice Quarterly is Justice Q


Justice Quarterly Ranking

Justice Quarterly Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Justice Quarterly) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Justice Quarterly is 2003 (2024)


Justice Quarterly Impactfactor

Justice Quarterly Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Justice Quarterly is 4.0 (2024)


Justice Quarterly SCImago

Justice Quarterly SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanJustice Quarterly is 1.564


Justice Quarterly Acceptatiepercentage

Justice Quarterly Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Justice Quarterly is 14%


Justice Quarterly H-index

Justice Quarterly H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Justice Quarterly is 101


Justice Quarterly Indexering

Justice Quarterly Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Justice Quarterly De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Justice Quarterly Redactieraad

Justice Quarterly Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Justice Quarterly is Marv Krohn


Justice Quarterly Inzendingskosten

Justice Quarterly Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Justice Quarterly is 2750 GBP


Justice Quarterly Oproep tot indienen van papers

Justice Quarterly Oproep tot indienen van papers : Justice Quarterly nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Justice Quarterly tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Justice Quarterly Auteur Richtlijnen

Justice Quarterly Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Justice Quarterly Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Justice Quarterly

Publiceren in Justice Quarterly omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Justice Quarterly om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Justice Quarterly richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Justice Quarterly normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Justice Quarterly Veelgestelde Vragen

is Justice Quarterly tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Justice Quarterly tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Justice Quarterly tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Justice Quarterly tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Justice Quarterly tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Justice Quarterly tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Justice Quarterly tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Justice Quarterly tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Justice Quarterly a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Justice Quarterly tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.