NeuroImage Impactfactor, Indexering, Ranking

NeuroImage is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan NeuroImage is 1053-8119 en de afgekorte vorm hiervan is NeuroImage.


NeuroImage Doelen & Scope

NeuroImage, a Journal of Brain Function, provides a vehicle for communicating important advances in the use of neuroimaging to study structure-function and brain-behavior relationships. Though the emphasis is on the macroscopic level of human brain organization, meso-and microscopic neuroimaging across all species will be considered if they provide advances that are of relevance to a systems-level understanding of the human brain.

The main criterion on which papers are judged for NeuroImage, is to what extent the scientific contribution helps advance our understanding of brain function, organization, and structure. NeuroImage, also welcomes papers that explicitly address these questions in animal models or clinical populations. Papers that do not contain significant methodological development, and whose major contribution is to use imaging to advance the understanding of pathology, abnormal development, use of biomarkers or other questions of clinical utility should be referred to NeuroImage: Clinical.

NeuroImage, publishes original research articles, papers on methods, models of brain function, as well as positions on contentious issues. The journal strives to incorporate theoretical and technological innovations and is committed to publishing the highest quality papers in both print and electronic media. The editors and the editorial board members come from highly diverse specialties, reflecting the fact that imaging neuroscience is a multi-disciplinary science.


NeuroImage Details


Tijdschrift titel NeuroImage
Afkorting NeuroImage
ISSN afdrukken 1053-8119
Online ISSN 1095-9572
Hoofdredactie Dr. Bryony McGarry
Onderwerp Neuroscience

NeuroImage Afkorting

NeuroImage Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van NeuroImage is NeuroImage


NeuroImage Ranking

NeuroImage Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (NeuroImage) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van NeuroImage is 877 (2023)


NeuroImage Impactfactor

NeuroImage Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van NeuroImage is 5.7 (2023)


NeuroImage SCImago

NeuroImage SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanNeuroImage is 2.512


NeuroImage H-index

NeuroImage H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van NeuroImage is 399


NeuroImage Indexering

NeuroImage Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De NeuroImage De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


NeuroImage Redactieraad

NeuroImage Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van NeuroImage is Dr. Bryony McGarry


NeuroImage Inzendingskosten

NeuroImage Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van NeuroImage is $3450


NeuroImage Oproep tot indienen van papers

NeuroImage Oproep tot indienen van papers : NeuroImage nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in NeuroImage tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


NeuroImage Auteur Richtlijnen

NeuroImage Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor NeuroImage Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in NeuroImage

Publiceren in NeuroImage omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) NeuroImage om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de NeuroImage richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de NeuroImage normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

NeuroImage Veelgestelde Vragen

is NeuroImage tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de NeuroImage tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is NeuroImage tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de NeuroImage tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is NeuroImage tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de NeuroImage tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is NeuroImage tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de NeuroImage tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is NeuroImage a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, NeuroImage tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents