Neurology Impactfactor, Indexering, Ranking

Neurology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Neurology is 0028-3878 en de afgekorte vorm hiervan is Neurology.


Neurology Doelen & Scope

Neurology will publish outstanding peer-reviewed original research articles, editorials, and reviews to enhance patient care, education, clinical research, and professionalism.

As the leading clinical neurology journal worldwide, Neurology is directed to physicians concerned with diseases and conditions of the nervous system. The journal's purpose is to advance the field by presenting new basic and clinical research with emphasis on knowledge that will influence the way neurology is practiced. The journal is at the forefront in disseminating cutting-edge, peer-reviewed information to the neurology community worldwide. Editorial content includes Research, Clinical/Scientific Notes, Views & Reviews (including Medical Hypothesis papers), Issues of Neurological Practice, Historical Neurology, NeuroImages, Humanities, Disputes & Debates: Editors’ Choice, and position papers from the American Academy of Neurology. Contents appearing solely online include the Patient Page, CME Quizzes, Podcasts, and play-in-place video. The online version is considered the canonical version of the journal because it includes all content available to the reader.


Neurology Details


Tijdschrift titel Neurology
Afkorting Neurology
ISSN afdrukken 0028-3878
Online ISSN 1526-632X
Hoofdredactie José G. Merino
Onderwerp Medicine

Neurology Afkorting

Neurology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Neurology is Neurology


Neurology Ranking

Neurology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Neurology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Neurology is 856 (2023)


Neurology Impactfactor

Neurology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Neurology is 10.1 (2023)


Neurology SCImago

Neurology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanNeurology is 2.537


Neurology H-index

Neurology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Neurology is 396


Neurology Indexering

Neurology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Neurology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Neurology Redactieraad

Neurology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Neurology is José G. Merino


Neurology Inzendingskosten

Neurology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Neurology is $4400


Neurology Oproep tot indienen van papers

Neurology Oproep tot indienen van papers : Neurology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Neurology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Neurology Auteur Richtlijnen

Neurology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Neurology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Neurology

Publiceren in Neurology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Neurology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Neurology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Neurology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Neurology Veelgestelde Vragen

is Neurology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Neurology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Neurology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Neurology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Neurology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Neurology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Neurology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Neurology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Neurology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Neurology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents