npj Aging and Mechanisms of Disease Impactfactor, Indexering, Ranking

npj Aging and Mechanisms of Disease is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Nature Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is NPJ Aging Mech Dis.


npj Aging and Mechanisms of Disease Doelen & Scope

 

npj Aging and Mechanisms of Disease is an online open access journal that provides a forum for the world’s most important research in the fields of aging and aging-related disease. The journal publishes papers from all relevant disciplines, encouraging those that shed light on the mechanisms behind aging and the associated diseases. The journal’s scope includes, but is not restricted to, the following areas (not listed in order of preference): • cellular and molecular mechanisms of aging and aging-related diseases • interventions to affect the process of aging and longevity • homeostatic regulation and aging • age-associated complications • translational research into prevention and treatment of aging-related diseases • mechanistic bases for epidemiological aspects of aging-related disease.


npj Aging and Mechanisms of Disease Details


Tijdschrift titel npj Aging and Mechanisms of Disease
Afkorting NPJ Aging Mech Dis
Online ISSN 2056-3973
Hoofdredactie Marco Demaria, PhD
Onderwerp Medicine

npj Aging and Mechanisms of Disease Afkorting

npj Aging and Mechanisms of Disease Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van npj Aging and Mechanisms of Disease is NPJ Aging Mech Dis


npj Aging and Mechanisms of Disease Ranking

npj Aging and Mechanisms of Disease Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (npj Aging and Mechanisms of Disease) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van npj Aging and Mechanisms of Disease is 2067 (2024)


npj Aging and Mechanisms of Disease Impactfactor

npj Aging and Mechanisms of Disease Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van npj Aging and Mechanisms of Disease is 6.2 (2024)


npj Aging and Mechanisms of Disease SCImago

npj Aging and Mechanisms of Disease SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vannpj Aging and Mechanisms of Disease is 1.531


npj Aging and Mechanisms of Disease H-index

npj Aging and Mechanisms of Disease H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van npj Aging and Mechanisms of Disease is 28


npj Aging and Mechanisms of Disease Indexering

npj Aging and Mechanisms of Disease Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De npj Aging and Mechanisms of Disease De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


npj Aging and Mechanisms of Disease Redactieraad

npj Aging and Mechanisms of Disease Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van npj Aging and Mechanisms of Disease is Marco Demaria, PhD


npj Aging and Mechanisms of Disease Inzendingskosten

npj Aging and Mechanisms of Disease Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van npj Aging and Mechanisms of Disease is 2490 EUR, 3090 USD, 2190 GBP


npj Aging and Mechanisms of Disease Oproep tot indienen van papers

npj Aging and Mechanisms of Disease Oproep tot indienen van papers : npj Aging and Mechanisms of Disease nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


npj Aging and Mechanisms of Disease Auteur Richtlijnen

npj Aging and Mechanisms of Disease Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor npj Aging and Mechanisms of Disease Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in npj Aging and Mechanisms of Disease

Publiceren in npj Aging and Mechanisms of Disease omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) npj Aging and Mechanisms of Disease om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de npj Aging and Mechanisms of Disease richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de npj Aging and Mechanisms of Disease normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

npj Aging and Mechanisms of Disease Veelgestelde Vragen

is npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is npj Aging and Mechanisms of Disease a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, npj Aging and Mechanisms of Disease tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.