Obstetrics and Gynecology Impactfactor, Indexering, Ranking

Obstetrics and Gynecology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Wolters Kluwer Medknow is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Obstetrics and Gynecology is 0029-7844 en de afgekorte vorm hiervan is Obstet Gynecol.


Obstetrics and Gynecology Doelen & Scope

Obstetrics & Gynecology is the official publication of the American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Popularly known as "The Green Journal," Obstetrics & Gynecology has been published since 1953. Then as is now, the goal of the journal is to promote excellence in the clinical practice of obstetrics and gynecology and closely related fields. To do so, the journal publishes articles on a variety of translational and clinical topics.


Obstetrics and Gynecology Details


Tijdschrift titel Obstetrics and Gynecology
Afkorting Obstet Gynecol
ISSN afdrukken 0029-7844
Online ISSN 1873-233X
Hoofdredactie Jason D. Wright
Onderwerp Medicine

Obstetrics and Gynecology Afkorting

Obstetrics and Gynecology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Obstetrics and Gynecology is Obstet Gynecol


Obstetrics and Gynecology Ranking

Obstetrics and Gynecology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Obstetrics and Gynecology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Obstetrics and Gynecology is 900 (2023)


Obstetrics and Gynecology Impactfactor

Obstetrics and Gynecology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Obstetrics and Gynecology is 7.2 (2023)


Obstetrics and Gynecology SCImago

Obstetrics and Gynecology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanObstetrics and Gynecology is 2.480


Obstetrics and Gynecology H-index

Obstetrics and Gynecology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Obstetrics and Gynecology is 245


Obstetrics and Gynecology Indexering

Obstetrics and Gynecology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Obstetrics and Gynecology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Obstetrics and Gynecology Redactieraad

Obstetrics and Gynecology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Obstetrics and Gynecology is Jason D. Wright


Obstetrics and Gynecology Inzendingskosten

Obstetrics and Gynecology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Obstetrics and Gynecology is 3,713 USD


Obstetrics and Gynecology Oproep tot indienen van papers

Obstetrics and Gynecology Oproep tot indienen van papers : Obstetrics and Gynecology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Obstetrics and Gynecology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Obstetrics and Gynecology Auteur Richtlijnen

Obstetrics and Gynecology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Obstetrics and Gynecology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Obstetrics and Gynecology

Publiceren in Obstetrics and Gynecology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Obstetrics and Gynecology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Obstetrics and Gynecology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Obstetrics and Gynecology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Obstetrics and Gynecology Veelgestelde Vragen

is Obstetrics and Gynecology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Obstetrics and Gynecology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Obstetrics and Gynecology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Obstetrics and Gynecology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Obstetrics and Gynecology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Obstetrics and Gynecology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Obstetrics and Gynecology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Obstetrics and Gynecology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Obstetrics and Gynecology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Obstetrics and Gynecology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents