Perspectives on Politics Impactfactor, Indexering, Ranking

Perspectives on Politics is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Social Sciences. Cambridge University Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Perspectives on Politics is 1537-5927 en de afgekorte vorm hiervan is Perspect Politics.


Perspectives on Politics Doelen & Scope

Perspectives on Politics seeks to provide a space for broad and synthetic discussion within the political science profession and between the profession and the broader scholarly and reading publics. Such discussion necessarily draws on and contributes to the scholarship published in the more specialized journals that dominate our discipline. At the same time, Perspectives seeks to promote a complementary form of broad public discussion and synergistic understanding within the profession that is essential to advancing research and promoting scholarly community. Perspectives seeks to nurture a political science public sphere, publicizing important scholarly topics, ideas, and innovations, linking scholarly authors and readers, and promoting broad reflexive discussion among political scientists about the work that we do and why this work matters. Perspectives on Politics is sold ONLY as part of a joint subscription with American Political Science Review and PS: Political Science & Politics.


Perspectives on Politics Details


Tijdschrift titel Perspectives on Politics
Afkorting Perspect Politics
ISSN afdrukken 1537-5927
Hoofdredactie Ana Arjona Northwestern University, USA, and Wendy Pearlman Northwestern University, USA
Onderwerp Social Sciences

Perspectives on Politics Afkorting

Perspectives on Politics Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Perspectives on Politics is Perspect Politics


Perspectives on Politics Ranking

Perspectives on Politics Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Perspectives on Politics) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Perspectives on Politics is 1144 (2023)


Perspectives on Politics Impactfactor

Perspectives on Politics Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Perspectives on Politics is 3.8 (2023)


Perspectives on Politics SCImago

Perspectives on Politics SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPerspectives on Politics is 2.148


Perspectives on Politics H-index

Perspectives on Politics H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Perspectives on Politics is 91


Perspectives on Politics Indexering

Perspectives on Politics Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Perspectives on Politics De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Perspectives on Politics Redactieraad

Perspectives on Politics Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Perspectives on Politics is Ana Arjona Northwestern University, USA, and Wendy Pearlman Northwestern University, USA


Perspectives on Politics Inzendingskosten

Perspectives on Politics Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Perspectives on Politics is 3255 USD


Perspectives on Politics Oproep tot indienen van papers

Perspectives on Politics Oproep tot indienen van papers : Perspectives on Politics nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Perspectives on Politics tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Social Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Social Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Perspectives on Politics Auteur Richtlijnen

Perspectives on Politics Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Perspectives on Politics Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Perspectives on Politics

Publiceren in Perspectives on Politics omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Social Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Perspectives on Politics om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Perspectives on Politics richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Perspectives on Politics normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Perspectives on Politics Veelgestelde Vragen

is Perspectives on Politics tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Perspectives on Politics tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Perspectives on Politics tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Perspectives on Politics tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Perspectives on Politics tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Perspectives on Politics tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Perspectives on Politics tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Perspectives on Politics tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Perspectives on Politics a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Perspectives on Politics tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents