Physical Review D Impactfactor, Indexering, Ranking

Physical Review D is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. American Physical Society is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Physical Review D is 2470-0010 en de afgekorte vorm hiervan is Phys Rev D.


Physical Review D Doelen & Scope

PRD covers experimental and theoretical results in particle physics, field theory, gravitation, cosmology, and astrophysics, including:

 • Particle physics experiments
 • Electroweak interactions
 • Strong interactions
 • Lattice field theories, lattice QCD
 • Beyond the standard model physics
 • Phenomenological aspects of field theory, general methods
 • Gravity, cosmology, cosmic rays
 • Astrophysics and astroparticle physics
 • General relativity
 • Formal aspects of field theory, field theory in curved space
 • String theory, quantum gravity, gauge/gravity duality

Physical Review D Details


Tijdschrift titel Physical Review D
Afkorting Phys Rev D
ISSN afdrukken 2470-0010
Online ISSN 2470-0029
Hoofdredactie Urs M. Heller
Onderwerp Physics and Astronomy

Physical Review D Afkorting

Physical Review D Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Physical Review D is Phys Rev D


Physical Review D Ranking

Physical Review D Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Physical Review D) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Physical Review D is 1829 (2024)


Physical Review D Impactfactor

Physical Review D Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Physical Review D is 5.0 (2024)


Physical Review D SCImago

Physical Review D SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPhysical Review D is 1.639


Physical Review D H-index

Physical Review D H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Physical Review D is 378


Physical Review D Indexering

Physical Review D Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Physical Review D De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Physical Review D Redactieraad

Physical Review D Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Physical Review D is Urs M. Heller


Physical Review D Inzendingskosten

Physical Review D Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Physical Review D is $2755 USD


Physical Review D Oproep tot indienen van papers

Physical Review D Oproep tot indienen van papers : Physical Review D nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Physical Review D tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Physical Review D Auteur Richtlijnen

Physical Review D Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Physical Review D Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Physical Review D

Publiceren in Physical Review D omvat de volgende stappen:

 1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
 2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Physical Review D om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
 3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Physical Review D richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
 4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
 5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
 6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
 7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Physical Review D normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
 8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Physical Review D Veelgestelde Vragen

is Physical Review D tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Physical Review D tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Physical Review D tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Physical Review D tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Physical Review D tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Physical Review D tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Physical Review D tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Physical Review D tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Physical Review D a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Physical Review D tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.