Physiology Impactfactor, Indexering, RankingPhysiology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology. American Psychological Association is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Physiology is 1548-9213 en de afgekorte vorm hiervan is Physiology.


Physiology Doelen & Scope

Physiology is a peer-reviewed scientific journal on physiology published by the American Physiological Society and the International Union of Physiological Societies. Before August 2003, it was named News in Physiological Sciences.


Physiology Details


Tijdschrift titel Physiology
Afkorting Physiology
ISSN afdrukken 1548-9213
Online ISSN 1548-9221
Hoofdredactie Michael Caplan
Onderwerp Biochemistry Genetics and Molecular Biology

Physiology Afkorting

Physiology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Physiology is Physiology


Physiology Ranking

Physiology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Physiology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Physiology is 847 (2023)


Physiology Impactfactor

Physiology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Physiology is 8.4 (2023)


Physiology SCImago

Physiology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPhysiology is 2.552


Physiology H-index

Physiology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Physiology is 138


Physiology Indexering

Physiology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Physiology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Physiology Redactieraad

Physiology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Physiology is Michael Caplan


Physiology Inzendingskosten

Physiology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Physiology is $975


Physiology Oproep tot indienen van papers

Physiology Oproep tot indienen van papers : Physiology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Physiology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Biochemistry Genetics and Molecular Biology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Biochemistry Genetics and Molecular Biology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Physiology Auteur Richtlijnen

Physiology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Physiology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Physiology

Publiceren in Physiology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Physiology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Physiology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Physiology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Physiology Veelgestelde Vragen

is Physiology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Physiology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Physiology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Physiology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Physiology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Physiology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Physiology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Physiology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Physiology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Physiology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents