PLoS Pathogens Impactfactor, Indexering, Ranking

PLoS Pathogens is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Immunology and Microbiology. PLOS is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan PLoS Pathogens is 1553-7366 en de afgekorte vorm hiervan is PLoS Pathog.


PLoS Pathogens Doelen & Scope

PLOS Pathogens is a community-driven and Open Access journal publishing ground-breaking work that significantly advances our understanding of pathogen biology or pathogen-host interactions.

We welcome outstanding original research covering the full breadth of pathogens, including viruses, bacteria, parasites, fungi, and prions, as well as co-infections and microbial communities in disease. The journal publishes work with a strong emphasis on discovery that informs our understanding of pathogenesis or pathogen biology. Emerging topics and early observations that are of urgent importance or represent a dramatic step forward in understanding are also encouraged. Topics can include, but are not limited to, molecular and cellular host responses to infection, cell biology of infection, pathogen evolution, adaptive and innate immunity to infection, microbiome and pathogen interactions, reservoirs and emerging pathogens, genomics and gene regulation, structural biology, therapeutics and drug resistance, pathogen-associated cancers, and vaccines.

We publish commissioned reviews, opinions, and editorials, and welcome primary research submissions including laboratory and clinical studies. Submissions that report computational analysis or resources along with experimental validation and meet the journal’s criteria for advance, utility, validation, and availability, will also be considered.


PLoS Pathogens Details


Tijdschrift titel PLoS Pathogens
Afkorting PLoS Pathog
ISSN afdrukken 1553-7366
Online ISSN 1553-7374
Hoofdredactie Michael Malim
Onderwerp Immunology and Microbiology

PLoS Pathogens Afkorting

PLoS Pathogens Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van PLoS Pathogens is PLoS Pathog


PLoS Pathogens Ranking

PLoS Pathogens Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (PLoS Pathogens) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van PLoS Pathogens is 893 (2023)


PLoS Pathogens Impactfactor

PLoS Pathogens Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van PLoS Pathogens is 6.7 (2023)


PLoS Pathogens SCImago

PLoS Pathogens SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPLoS Pathogens is 2.490


PLoS Pathogens H-index

PLoS Pathogens H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van PLoS Pathogens is 233


PLoS Pathogens Indexering

PLoS Pathogens Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De PLoS Pathogens De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


PLoS Pathogens Redactieraad

PLoS Pathogens Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van PLoS Pathogens is Michael Malim


PLoS Pathogens Inzendingskosten

PLoS Pathogens Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van PLoS Pathogens is $2,841


PLoS Pathogens Oproep tot indienen van papers

PLoS Pathogens Oproep tot indienen van papers : PLoS Pathogens nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in PLoS Pathogens tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Immunology and Microbiology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Immunology and Microbiology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


PLoS Pathogens Auteur Richtlijnen

PLoS Pathogens Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor PLoS Pathogens Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in PLoS Pathogens

Publiceren in PLoS Pathogens omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Immunology and Microbiology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) PLoS Pathogens om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de PLoS Pathogens richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de PLoS Pathogens normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

PLoS Pathogens Veelgestelde Vragen

is PLoS Pathogens tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de PLoS Pathogens tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is PLoS Pathogens tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de PLoS Pathogens tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is PLoS Pathogens tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de PLoS Pathogens tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is PLoS Pathogens tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de PLoS Pathogens tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is PLoS Pathogens a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, PLoS Pathogens tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents