Polymer Reviews Impactfactor, Indexering, Ranking

Polymer Reviews is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Materials Science. Taylor and Francis is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Polymer Reviews is 1558-3724 en de afgekorte vorm hiervan is Polym Rev.


Polymer Reviews Doelen & Scope

Polymer Reviews publishes topical issues, consisting of invited high quality reviews on topics of current interest in all areas of macromolecular science and engineering. Areas of particular interest are biomedical applications, organic electronics and photonics, nanostructures, micro- and nano-fabrication, biological molecules (DNA, proteins, carbohydrates), polymers for renewable energy and the environment, and polymers at the interfaces with other disciplines. Articles may either provide a complete, broad review of a topic, or may concentrate on the author’s own work, placing that work in the context of the broader field.


Polymer Reviews Details


Tijdschrift titel Polymer Reviews
Afkorting Polym Rev
ISSN afdrukken 1558-3724
Online ISSN 1558-3716
Hoofdredactie Patrick T. Mather
Onderwerp Materials Science

Polymer Reviews Afkorting

Polymer Reviews Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Polymer Reviews is Polym Rev


Polymer Reviews Ranking

Polymer Reviews Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Polymer Reviews) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Polymer Reviews is 891 (2023)


Polymer Reviews Impactfactor

Polymer Reviews Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Polymer Reviews is 13.1 (2023)


Polymer Reviews SCImago

Polymer Reviews SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanPolymer Reviews is 2.493


Polymer Reviews Acceptatiepercentage

Polymer Reviews Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Polymer Reviews is 15%


Polymer Reviews H-index

Polymer Reviews H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Polymer Reviews is 103


Polymer Reviews Indexering

Polymer Reviews Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Polymer Reviews De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Polymer Reviews Redactieraad

Polymer Reviews Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Polymer Reviews is Patrick T. Mather


Polymer Reviews Inzendingskosten

Polymer Reviews Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Polymer Reviews is USD 4450


Polymer Reviews Oproep tot indienen van papers

Polymer Reviews Oproep tot indienen van papers : Polymer Reviews nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Polymer Reviews tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Materials Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Materials Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Polymer Reviews Auteur Richtlijnen

Polymer Reviews Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Polymer Reviews Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Polymer Reviews

Publiceren in Polymer Reviews omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Materials Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Polymer Reviews om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Polymer Reviews richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Polymer Reviews normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Polymer Reviews Veelgestelde Vragen

is Polymer Reviews tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Polymer Reviews tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Polymer Reviews tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Polymer Reviews tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Polymer Reviews tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Polymer Reviews tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Polymer Reviews tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Polymer Reviews tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Polymer Reviews a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Polymer Reviews tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents