Progress in Solid State Chemistry Impactfactor, Indexering, RankingProgress in Solid State Chemistry is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Physics and Astronomy. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Progress in Solid State Chemistry is 0079-6786 en de afgekorte vorm hiervan is Prog Solid State Chem.


Progress in Solid State Chemistry Doelen & Scope

Progress in Solid State Chemistry presents a chemical view of the solid state by providing up-to-date critical reviews written by acknowledged authorities in the field. It also publishes surveys of research progress and specialized articles devoted to summarizing particular recent developments. The aim is to address the need brought about by the literature on the chemistry of the solid state being widely dispersed, making it difficult to obtain a broad and unified assessment of the present state of knowledge. Special emphasis is given to relating physical properties and structural chemistry. Whereas structural chemistry at one time was concerned mostly with perfect solids, most activity focused upon understanding of solid properties focuses on imperfections. Entities such as vacancies, dislocations, and positive holes, which have no independent existence outside the solid itself, are of prime importance in modern solid state chemistry.


Progress in Solid State Chemistry Details


Tijdschrift titel Progress in Solid State Chemistry
Afkorting Prog Solid State Chem
ISSN afdrukken 0079-6786
Hoofdredactie Mas Subramanian
Onderwerp Physics and Astronomy

Progress in Solid State Chemistry Afkorting

Progress in Solid State Chemistry Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Progress in Solid State Chemistry is Prog Solid State Chem


Progress in Solid State Chemistry Ranking

Progress in Solid State Chemistry Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Progress in Solid State Chemistry) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Progress in Solid State Chemistry is 1849 (2024)


Progress in Solid State Chemistry Impactfactor

Progress in Solid State Chemistry Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Progress in Solid State Chemistry is 12 (2024)


Progress in Solid State Chemistry SCImago

Progress in Solid State Chemistry SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanProgress in Solid State Chemistry is 1.633


Progress in Solid State Chemistry H-index

Progress in Solid State Chemistry H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Progress in Solid State Chemistry is 55


Progress in Solid State Chemistry Indexering

Progress in Solid State Chemistry Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Progress in Solid State Chemistry De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Progress in Solid State Chemistry Redactieraad

Progress in Solid State Chemistry Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Progress in Solid State Chemistry is Mas Subramanian


Progress in Solid State Chemistry Oproep tot indienen van papers

Progress in Solid State Chemistry Oproep tot indienen van papers : Progress in Solid State Chemistry nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Progress in Solid State Chemistry tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Physics and Astronomy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Physics and Astronomy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Progress in Solid State Chemistry Auteur Richtlijnen

Progress in Solid State Chemistry Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Progress in Solid State Chemistry Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Progress in Solid State Chemistry

Publiceren in Progress in Solid State Chemistry omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Physics and Astronomy.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Progress in Solid State Chemistry om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Progress in Solid State Chemistry richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Progress in Solid State Chemistry normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Progress in Solid State Chemistry Veelgestelde Vragen

is Progress in Solid State Chemistry tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Progress in Solid State Chemistry tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Progress in Solid State Chemistry tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Solid State Chemistry tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Progress in Solid State Chemistry tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Progress in Solid State Chemistry tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Progress in Solid State Chemistry tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Progress in Solid State Chemistry tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Progress in Solid State Chemistry a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Progress in Solid State Chemistry tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.