Seminars in Immunology Impactfactor, Indexering, Ranking

Seminars in Immunology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Seminars in Immunology is 1044-5323 en de afgekorte vorm hiervan is Semin Immunol.


Seminars in Immunology Doelen & Scope

Seminars in Immunology is a review journal dedicated to keeping scientists informed of developments in the field of immunology on a topic by topic basis. Each issue is thematic in approach, devoted to an important topic of interest to immunologists, focusing on recent advances across a broad spectrum of research, from the molecular and cellular basis of the immune response to the possibilities for its manipulation. Every issue is edited by a guest editor, an internationally acknowledged expert in the field, and contains six to eight authoritative invited reviews on different aspects of the subject area. The aim of each issue is to provide a coordinated, readable, and lively review of a selected area, published rapidly to ensure currency.

Topics Covered in Earlier Issues Include:

• Mechanism of V(D)J rearrangement
• Commitment to CD4 and CD8 lineages
• Mechanisms of T cell help
• Lessons from the LPR mouse
• Phosphatidylinositol-linked molecules in T-cell activation


Seminars in Immunology Details


Tijdschrift titel Seminars in Immunology
Afkorting Semin Immunol
ISSN afdrukken 1044-5323
Online ISSN 1096-3618
Hoofdredactie G. Kroemer
Onderwerp Medicine

Seminars in Immunology Afkorting

Seminars in Immunology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Seminars in Immunology is Semin Immunol


Seminars in Immunology Ranking

Seminars in Immunology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Seminars in Immunology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Seminars in Immunology is 777 (2023)


Seminars in Immunology Impactfactor

Seminars in Immunology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Seminars in Immunology is 7.8 (2023)


Seminars in Immunology SCImago

Seminars in Immunology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanSeminars in Immunology is 2.652


Seminars in Immunology H-index

Seminars in Immunology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Seminars in Immunology is 141


Seminars in Immunology Indexering

Seminars in Immunology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Seminars in Immunology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Seminars in Immunology Redactieraad

Seminars in Immunology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Seminars in Immunology is G. Kroemer


Seminars in Immunology Inzendingskosten

Seminars in Immunology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Seminars in Immunology is $4110


Seminars in Immunology Oproep tot indienen van papers

Seminars in Immunology Oproep tot indienen van papers : Seminars in Immunology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Seminars in Immunology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Seminars in Immunology Auteur Richtlijnen

Seminars in Immunology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Seminars in Immunology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Seminars in Immunology

Publiceren in Seminars in Immunology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Seminars in Immunology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Seminars in Immunology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Seminars in Immunology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Seminars in Immunology Veelgestelde Vragen

is Seminars in Immunology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Seminars in Immunology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Seminars in Immunology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Seminars in Immunology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Seminars in Immunology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Seminars in Immunology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Seminars in Immunology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Seminars in Immunology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Seminars in Immunology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Seminars in Immunology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents