Structure Impactfactor, Indexering, Ranking

Structure is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology. Cell Press is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Structure is 0969-2126 en de afgekorte vorm hiervan is Structure.


Structure Doelen & Scope

Structure aims to publish papers of exceptional interest in the field of structural biology. The journal strives to be essential reading for structural biologists, as well as biologists and biochemists that are interested in macromolecular structure and function. Structure strongly encourages the submission of manuscripts that present structural and molecular insights into biological function and mechanism. Other reports that address fundamental questions in structural biology, such as structure-based examinations of protein evolution, folding, and/or design, will also be considered. We will consider the application of any method, experimental or computational, at high or low resolution, to conduct structural investigations, as long as the method is appropriate for the biological, functional, and mechanistic question(s) being addressed. Likewise, reports describing single-molecule analysis of biological mechanisms are welcome. 

In general, the editors encourage submission of experimental structural studies that are enriched by an analysis of structure-activity relationships and will not consider studies that solely report structural information unless the structure or analysis is of exceptional and broad interest. Studies reporting only homology models, de novo models, or molecular dynamics simulations are also discouraged unless the models are informed by or validated by novel experimental data; rationalization of a large body of existing experimental evidence and making testable predictions based on a model or simulation is often not considered sufficient. 


Structure Details


Tijdschrift titel Structure
Afkorting Structure
ISSN afdrukken 0969-2126
Online ISSN 1878-4186
Hoofdredactie Karin Kühnel
Onderwerp Biochemistry Genetics and Molecular Biology

Structure Afkorting

Structure Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Structure is Structure


Structure Ranking

Structure Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Structure) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Structure is 861 (2023)


Structure Impactfactor

Structure Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Structure is 5.7 (2023)


Structure SCImago

Structure SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanStructure is 2.529


Structure H-index

Structure H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Structure is 194


Structure Indexering

Structure Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Structure De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Structure Redactieraad

Structure Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Structure is Karin Kühnel


Structure Inzendingskosten

Structure Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Structure is $9,350


Structure Oproep tot indienen van papers

Structure Oproep tot indienen van papers : Structure nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Structure tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Biochemistry Genetics and Molecular Biology die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Biochemistry Genetics and Molecular Biology.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Structure Auteur Richtlijnen

Structure Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Structure Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Structure

Publiceren in Structure omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Biochemistry Genetics and Molecular Biology.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Structure om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Structure richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Structure normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Structure Veelgestelde Vragen

is Structure tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Structure tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Structure tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Structure tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Structure tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Structure tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Structure tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Structure tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Structure a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Structure tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents