Translational Psychiatry Impactfactor, Indexering, Ranking

Translational Psychiatry is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Neuroscience. Nature Publishing is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Translational Psychiatry is 2158-3188 en de afgekorte vorm hiervan is Transl Psychiatry.


Translational Psychiatry Doelen & Scope

Psychiatry has been held back by our limited translational pipeline. Nobel laureate Julius Axelrod's discovery in 1961 of monoamine reuptake by pre-synaptic neurons still forms the basis of most commonly prescribed types of antidepressants treatment. Likewise, dopamine receptor antagonists are widely used to treat schizophrenia. Pierre Deniker and Jean Delay conducted a clinical trial at the Sainte-Anne Hospital Center in Paris in which they treated 38 psychotic patients with daily injections of chlorpromazine, a dopamine receptor antagonist, without the use of other sedating agents. The response was dramatic; treatment with chlorpromazine went beyond simple sedation with patients showing improvements in thinking and emotional behavior. That was first reported in 1952.


Translational Psychiatry Details


Tijdschrift titel Translational Psychiatry
Afkorting Transl Psychiatry
ISSN afdrukken 2158-3188
Hoofdredactie Julio Licinio, MD, PhD, MBA, MS, Upstate Medical University, United States
Onderwerp Neuroscience

Translational Psychiatry Afkorting

Translational Psychiatry Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Translational Psychiatry is Transl Psychiatry


Translational Psychiatry Ranking

Translational Psychiatry Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Translational Psychiatry) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Translational Psychiatry is 1145 (2023)


Translational Psychiatry Impactfactor

Translational Psychiatry Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Translational Psychiatry is 7.0 (2023)


Translational Psychiatry SCImago

Translational Psychiatry SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanTranslational Psychiatry is 2.148


Translational Psychiatry H-index

Translational Psychiatry H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Translational Psychiatry is 113


Translational Psychiatry Indexering

Translational Psychiatry Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Translational Psychiatry De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Translational Psychiatry Redactieraad

Translational Psychiatry Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Translational Psychiatry is Julio Licinio, MD, PhD, MBA, MS, Upstate Medical University, United States


Translational Psychiatry Inzendingskosten

Translational Psychiatry Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Translational Psychiatry is £3190.00, $4790.00, €3590.00


Translational Psychiatry Oproep tot indienen van papers

Translational Psychiatry Oproep tot indienen van papers : Translational Psychiatry nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Translational Psychiatry tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Neuroscience die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Neuroscience.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Translational Psychiatry Auteur Richtlijnen

Translational Psychiatry Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Translational Psychiatry Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Translational Psychiatry

Publiceren in Translational Psychiatry omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Neuroscience.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Translational Psychiatry om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Translational Psychiatry richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Translational Psychiatry normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Translational Psychiatry Veelgestelde Vragen

is Translational Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Translational Psychiatry tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Translational Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Translational Psychiatry tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Translational Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Translational Psychiatry tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Translational Psychiatry tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Translational Psychiatry tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Translational Psychiatry a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Translational Psychiatry tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents