Trends in Parasitology Impactfactor, Indexering, RankingTrends in Parasitology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Trends in Parasitology is 1471-4922 en de afgekorte vorm hiervan is Trends Parasitol.


Trends in Parasitology Doelen & Scope

 

Trends in Parasitology is a highly regarded review journal of international importance, reflecting the global significance of medical and veterinary parasites. The journal aims to provide a point of access for communication between researchers in all disciplines of parasitology, bringing content that is authoritative and cutting edge, yet accessible to a wide audience of readers. Our Review articles provide a concise and synthesized overview of recent research in rapidly progressing or emerging areas, while our Opinion articles present a personal viewpoint or novel perspective/ hypothesis on a topic that is currently of interest or under debate in the field.


Trends in Parasitology Details


Tijdschrift titel Trends in Parasitology
Afkorting Trends Parasitol
ISSN afdrukken 1471-4922
Online ISSN 1471-5007
Hoofdredactie Pengfei Kong
Onderwerp Medicine

Trends in Parasitology Afkorting

Trends in Parasitology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Trends in Parasitology is Trends Parasitol


Trends in Parasitology Ranking

Trends in Parasitology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Trends in Parasitology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Trends in Parasitology is 1701 (2024)


Trends in Parasitology Impactfactor

Trends in Parasitology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Trends in Parasitology is 9.6 (2024)


Trends in Parasitology SCImago

Trends in Parasitology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanTrends in Parasitology is 1.713


Trends in Parasitology H-index

Trends in Parasitology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Trends in Parasitology is 159


Trends in Parasitology Indexering

Trends in Parasitology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Trends in Parasitology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Trends in Parasitology Redactieraad

Trends in Parasitology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Trends in Parasitology is Pengfei Kong


Trends in Parasitology Inzendingskosten

Trends in Parasitology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Trends in Parasitology is 6830 USD


Trends in Parasitology Oproep tot indienen van papers

Trends in Parasitology Oproep tot indienen van papers : Trends in Parasitology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Trends in Parasitology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Trends in Parasitology Auteur Richtlijnen

Trends in Parasitology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Trends in Parasitology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Trends in Parasitology

Publiceren in Trends in Parasitology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Trends in Parasitology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Trends in Parasitology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Trends in Parasitology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Trends in Parasitology Veelgestelde Vragen

is Trends in Parasitology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Trends in Parasitology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Trends in Parasitology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Trends in Parasitology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Trends in Parasitology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Trends in Parasitology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Trends in Parasitology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Trends in Parasitology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Trends in Parasitology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Trends in Parasitology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.