Tunnelling and Underground Space Technology Impactfactor, Indexering, Ranking

Tunnelling and Underground Space Technology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Engineering. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Tunnelling and Underground Space Technology is 0886-7798 en de afgekorte vorm hiervan is Tunn Undergr Space Technol.


Tunnelling and Underground Space Technology Doelen & Scope

Tunnelling and Underground Space Technology is an international journal which publishes authoritative articles encompassing the development of innovative uses of underground space and the results of high quality research into improved, more cost-effective techniques for the planning, geo-investigation, design, construction, operation and maintenance of underground and earth-sheltered structures. The journal provides an effective vehicle for the improved worldwide exchange of information on developments in underground technology - and the experience gained from its use - and is strongly committed to publishing papers on the interdisciplinary aspects of creating, planning, and regulating underground space.


Tunnelling and Underground Space Technology Details


Tijdschrift titel Tunnelling and Underground Space Technology
Afkorting Tunn Undergr Space Technol
ISSN afdrukken 0886-7798
Hoofdredactie Wout Broere, PhD
Onderwerp Engineering

Tunnelling and Underground Space Technology Afkorting

Tunnelling and Underground Space Technology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Tunnelling and Underground Space Technology is Tunn Undergr Space Technol


Tunnelling and Underground Space Technology Ranking

Tunnelling and Underground Space Technology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Tunnelling and Underground Space Technology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Tunnelling and Underground Space Technology is 1169 (2023)


Tunnelling and Underground Space Technology Impactfactor

Tunnelling and Underground Space Technology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Tunnelling and Underground Space Technology is 6.9 (2023)


Tunnelling and Underground Space Technology SCImago

Tunnelling and Underground Space Technology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanTunnelling and Underground Space Technology is 2.125


Tunnelling and Underground Space Technology Acceptatiepercentage

Tunnelling and Underground Space Technology Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Tunnelling and Underground Space Technology is 27%


Tunnelling and Underground Space Technology H-index

Tunnelling and Underground Space Technology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Tunnelling and Underground Space Technology is 126


Tunnelling and Underground Space Technology Indexering

Tunnelling and Underground Space Technology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Tunnelling and Underground Space Technology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Tunnelling and Underground Space Technology Redactieraad

Tunnelling and Underground Space Technology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Tunnelling and Underground Space Technology is Wout Broere, PhD


Tunnelling and Underground Space Technology Inzendingskosten

Tunnelling and Underground Space Technology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Tunnelling and Underground Space Technology is 3560 USD


Tunnelling and Underground Space Technology Oproep tot indienen van papers

Tunnelling and Underground Space Technology Oproep tot indienen van papers : Tunnelling and Underground Space Technology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Engineering die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Engineering.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Tunnelling and Underground Space Technology Auteur Richtlijnen

Tunnelling and Underground Space Technology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Tunnelling and Underground Space Technology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Tunnelling and Underground Space Technology

Publiceren in Tunnelling and Underground Space Technology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Engineering.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Tunnelling and Underground Space Technology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Tunnelling and Underground Space Technology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Tunnelling and Underground Space Technology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Tunnelling and Underground Space Technology Veelgestelde Vragen

is Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Tunnelling and Underground Space Technology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Tunnelling and Underground Space Technology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents