Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Impactfactor, Indexering, Ranking

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Medicine. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is 1939-0041 en de afgekorte vorm hiervan is Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol.


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Doelen & Scope

Nanotechnology is universally recognized as one of the most important scientific fields of the twenty-first century. Biomedical applications of this technology include nanobiotechnology and nanomedicine, one of seven emerging research areas highlighted by, and funded through, the NIH Roadmap for Medical Research. The advancement of this field relies on the combined efforts of researchers from many different backgrounds, including clinicians, biomedical engineers, materials scientists, applied physicists, and toxicologists. The need for a high-quality interdisciplinary review forum was pressing, and WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology looks to fill that niche. The topical coverage includes: Toxicology and regulatory issues; Implantable materials and surgical technologies; Diagnostic tools; Nanotechnology approaches to biology; Therapeutic approaches and drug discovery; Biology-inspired nanomaterials.


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Details


Tijdschrift titel Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology
Afkorting Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol
ISSN afdrukken 1939-0041
Online ISSN 1939-5116
Hoofdredactie Gregory M. Lanza
Onderwerp Medicine

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Afkorting

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Ranking

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is 1951 (2024)


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Impactfactor

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is 8.6 (2024)


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology SCImago

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanWiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is 1.588


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology H-index

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is 87


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Indexering

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Redactieraad

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is Gregory M. Lanza


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Inzendingskosten

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology is $4650 USD / £3090 GBP / €3890 EUR


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Oproep tot indienen van papers

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Oproep tot indienen van papers : Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Medicine die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Medicine.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Auteur Richtlijnen

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology

Publiceren in Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Medicine.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology Veelgestelde Vragen

is Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Wiley Interdisciplinary Reviews Nanomedicine and Nanobiotechnology tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.