AAPG Bulletin Impactfactor, Indexering, Ranking

AAPG Bulletin is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Energy. American Association of Petroleum Geologists is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan AAPG Bulletin is 0149-1423 en de afgekorte vorm hiervan is Am Assoc Pet Geol Bull.


AAPG Bulletin Doelen & Scope

The AAPG Bulletin has been delivering quality research to the scientific world ever since. The first issue contained papers written by the best-known geologists of the day, and included papers on such topics as South America, Europe, and general geologic problems of structure and sedimentation.

While the 21st-century AAPG Bulletin has undergone some changes since 1917, enlarging to 8 ½ x 11” size to incorporate more material and being published digitally as well as in print, it continues to adhere to the primary purpose of the organization, which is to advance the science of geology especially as it relates to petroleum, natural gas, other subsurface fluids, and mineral resources.


AAPG Bulletin Details


Tijdschrift titel AAPG Bulletin
Afkorting Am Assoc Pet Geol Bull
ISSN afdrukken 0149-1423
Hoofdredactie Matthew J. Pranter
Onderwerp Energy

AAPG Bulletin Afkorting

AAPG Bulletin Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van AAPG Bulletin is Am Assoc Pet Geol Bull


AAPG Bulletin Ranking

AAPG Bulletin Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (AAPG Bulletin) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van AAPG Bulletin is 1873 (2024)


AAPG Bulletin Impactfactor

AAPG Bulletin Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van AAPG Bulletin is 2.606 (2024)


AAPG Bulletin SCImago

AAPG Bulletin SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanAAPG Bulletin is 1.623


AAPG Bulletin H-index

AAPG Bulletin H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van AAPG Bulletin is 150


AAPG Bulletin Indexering

AAPG Bulletin Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De AAPG Bulletin De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


AAPG Bulletin Redactieraad

AAPG Bulletin Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van AAPG Bulletin is Matthew J. Pranter


AAPG Bulletin Inzendingskosten

AAPG Bulletin Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van AAPG Bulletin is $2,500


AAPG Bulletin Oproep tot indienen van papers

AAPG Bulletin Oproep tot indienen van papers : AAPG Bulletin nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in AAPG Bulletin tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Energy die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Energy.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


AAPG Bulletin Auteur Richtlijnen

AAPG Bulletin Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor AAPG Bulletin Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in AAPG Bulletin

Publiceren in AAPG Bulletin omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Energy.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) AAPG Bulletin om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de AAPG Bulletin richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de AAPG Bulletin normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

AAPG Bulletin Veelgestelde Vragen

is AAPG Bulletin tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de AAPG Bulletin tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is AAPG Bulletin tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de AAPG Bulletin tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is AAPG Bulletin tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de AAPG Bulletin tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is AAPG Bulletin tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de AAPG Bulletin tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is AAPG Bulletin a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, AAPG Bulletin tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.