IMA Fungus Impactfactor, Indexering, Ranking

IMA Fungus is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Agricultural and Biological Sciences. BioMed Central is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan IMA Fungus is 2210-6340 en de afgekorte vorm hiervan is IMA Fungus.


IMA Fungus Doelen & Scope

IMA Fungus, founded in 2010, is the flagship journal of the International Mycological Association (IMA). The IMA represents the interests of mycology and mycologists worldwide, through a series of regional and national organizations, and is responsible for the now four-yearly International Mycological Congresses (IMCs). The journal considers contributions from all areas of mycology expected to be of interest to the wider mycological community, from basic research to applications. It also includes editorials, news, correspondence, reports of mycological meetings, information on awards and mycologists, and book reviews. IMA Fungus is mandated as the journal in which formal proposals relating to the rules on the naming of fungi or protected lists of names are to be published. 


IMA Fungus Details


Tijdschrift titel IMA Fungus
Afkorting IMA Fungus
ISSN afdrukken 2210-6340
Online ISSN 2210-6359
Hoofdredactie David Hawksworth
Onderwerp Agricultural and Biological Sciences

IMA Fungus Afkorting

IMA Fungus Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van IMA Fungus is IMA Fungus


IMA Fungus Ranking

IMA Fungus Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (IMA Fungus) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van IMA Fungus is 1889 (2024)


IMA Fungus Impactfactor

IMA Fungus Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van IMA Fungus is 5.4 (2024)


IMA Fungus SCImago

IMA Fungus SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanIMA Fungus is 1.616


IMA Fungus H-index

IMA Fungus H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van IMA Fungus is 45


IMA Fungus Indexering

IMA Fungus Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De IMA Fungus De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


IMA Fungus Redactieraad

IMA Fungus Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van IMA Fungus is David Hawksworth


IMA Fungus Inzendingskosten

IMA Fungus Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van IMA Fungus is £1890.00/$2490.00/€2090.00


IMA Fungus Oproep tot indienen van papers

IMA Fungus Oproep tot indienen van papers : IMA Fungus nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in IMA Fungus tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Agricultural and Biological Sciences die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Agricultural and Biological Sciences.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


IMA Fungus Auteur Richtlijnen

IMA Fungus Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor IMA Fungus Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in IMA Fungus

Publiceren in IMA Fungus omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Agricultural and Biological Sciences.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) IMA Fungus om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de IMA Fungus richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de IMA Fungus normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

IMA Fungus Veelgestelde Vragen

is IMA Fungus tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de IMA Fungus tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is IMA Fungus tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de IMA Fungus tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is IMA Fungus tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de IMA Fungus tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is IMA Fungus tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IMA Fungus tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is IMA Fungus a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, IMA Fungus tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.