iScience Impactfactor, Indexering, Ranking

iScience is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Multidisciplinary. Elsevier is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is iScience.


iScience Doelen & Scope

Science has many big remaining questions. To address them, we will need to work collaboratively and across disciplines. The goal of iScience is to help fuel that type of interdisciplinary thinking. iScience is a new open access journal from Cell Press that provides a platform for original research in the life, physical, earth, social, and health sciences. The primary criterion for publication in iScience is a significant contribution to a relevant field combined with robust results and underlying methodology. The advances appearing in iScience include both fundamental and applied investigations across this interdisciplinary range of topic areas. To support transparency in scientific investigation, we are happy to consider replication studies and papers that describe negative results.

We know you want your work to be published quickly and to be widely visible within your community and beyond. With the strong international reputation of Cell Press behind it, publication in iScience will help your work garner the attention and recognition it merits. Like all Cell Press journals, iScience prioritizes rapid publication. Our editorial team pays special attention to high-quality author service and to efficient, clear-cut decisions based on the information available within the manuscript. iScience taps into the expertise across Cell Press journals and selected partners to inform our editorial decisions and help publish your science in a timely and seamless way.


iScience Details


Tijdschrift titel iScience
Afkorting iScience
Online ISSN 2589-0042
Hoofdredactie Simona Fiorani
Onderwerp Multidisciplinary

iScience Afkorting

iScience Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van iScience is iScience


iScience Ranking

iScience Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (iScience) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van iScience is 1872 (2024)


iScience Impactfactor

iScience Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van iScience is 5.8 (2024)


iScience SCImago

iScience SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vaniScience is 1.624


iScience H-index

iScience H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van iScience is 61


iScience Indexering

iScience Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De iScience De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


iScience Redactieraad

iScience Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van iScience is Simona Fiorani


iScience Inzendingskosten

iScience Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van iScience is £2,520, € 2,820, $3,150


iScience Oproep tot indienen van papers

iScience Oproep tot indienen van papers : iScience nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in iScience tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Multidisciplinary die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Multidisciplinary.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


iScience Auteur Richtlijnen

iScience Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor iScience Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in iScience

Publiceren in iScience omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Multidisciplinary.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) iScience om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de iScience richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de iScience normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

iScience Veelgestelde Vragen

is iScience tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de iScience tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is iScience tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de iScience tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is iScience tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de iScience tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is iScience tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de iScience tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is iScience a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, iScience tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.