IEEE Transactions on Multimedia Impactfactor, Indexering, Ranking

IEEE Transactions on Multimedia is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Engineering. Institute of Electrical and Electronics Engineers is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan IEEE Transactions on Multimedia is 1520-9210 en de afgekorte vorm hiervan is IEEE Trans Multimedia.


IEEE Transactions on Multimedia Doelen & Scope

The scope of the IEEE Transactions on Multimedia is the various aspects of research in multimedia technology and applications of multimedia, including, but not limited to, circuits, networking, signal processing, systems, software, and systems integration, as represented by the Fields of Interest of the sponsors.  


IEEE Transactions on Multimedia Details


Tijdschrift titel IEEE Transactions on Multimedia
Afkorting IEEE Trans Multimedia
ISSN afdrukken 1520-9210
Online ISSN 1941-0077
Hoofdredactie Yonggang Wen
Onderwerp Engineering

IEEE Transactions on Multimedia Afkorting

IEEE Transactions on Multimedia Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van IEEE Transactions on Multimedia is IEEE Trans Multimedia


IEEE Transactions on Multimedia Ranking

IEEE Transactions on Multimedia Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (IEEE Transactions on Multimedia) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van IEEE Transactions on Multimedia is 1834 (2024)


IEEE Transactions on Multimedia Impactfactor

IEEE Transactions on Multimedia Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van IEEE Transactions on Multimedia is 7.3 (2024)


IEEE Transactions on Multimedia SCImago

IEEE Transactions on Multimedia SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanIEEE Transactions on Multimedia is 1.638


IEEE Transactions on Multimedia H-index

IEEE Transactions on Multimedia H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van IEEE Transactions on Multimedia is 144


IEEE Transactions on Multimedia Indexering

IEEE Transactions on Multimedia Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De IEEE Transactions on Multimedia De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


IEEE Transactions on Multimedia Redactieraad

IEEE Transactions on Multimedia Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van IEEE Transactions on Multimedia is Yonggang Wen


IEEE Transactions on Multimedia Inzendingskosten

IEEE Transactions on Multimedia Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van IEEE Transactions on Multimedia is $2,345 USD


IEEE Transactions on Multimedia Oproep tot indienen van papers

IEEE Transactions on Multimedia Oproep tot indienen van papers : IEEE Transactions on Multimedia nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Engineering die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Engineering.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


IEEE Transactions on Multimedia Auteur Richtlijnen

IEEE Transactions on Multimedia Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor IEEE Transactions on Multimedia Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in IEEE Transactions on Multimedia

Publiceren in IEEE Transactions on Multimedia omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Engineering.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) IEEE Transactions on Multimedia om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de IEEE Transactions on Multimedia richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de IEEE Transactions on Multimedia normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

IEEE Transactions on Multimedia Veelgestelde Vragen

is IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is IEEE Transactions on Multimedia a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, IEEE Transactions on Multimedia tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.