IEEE Transactions on Network Science and Engineering Impactfactor, Indexering, Ranking

IEEE Transactions on Network Science and Engineering is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Engineering. Institute of Electrical and Electronics Engineers is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is IEEE Trans Netw Sci Eng.


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Doelen & Scope

The IEEE Transactions on Network Science and Engineering is committed to timely publishing of peer-reviewed technical articles that deal with the theory and applications of network science and the interconnections among the elements in a system that form a network. In particular, the IEEE Transactions on Network Science and Engineering publishes articles on understanding, prediction, and control of structures and behaviors of networks at the fundamental level.  The types of networks covered include physical or engineered networks, information networks, biological networks, semantic networks, economic networks, social networks, and ecological networks. Aimed at discovering common principles that govern network structures, network functionalities and behaviors of networks, the journal seeks articles on understanding, prediction, and control of structures and behaviors of networks. Another trans-disciplinary focus of the IEEE Transactions on Network Science and Engineering is the interactions between and co-evolution of different genres of networks. The core topics covered include: Network Sampling and Measurement; Learning of Network Topology; Modeling and Estimation of Network Dynamics; Network Inference; Models of Complex Networks; Modeling of Network Evolution; Network Design;  Consensus, Synchronization and Control of Complex Networks;  Interactions between and Co-evolution of Different Genres of Networks; Community Formation and Detection; Complex Network Robustness and Vulnerability; Network Interdependency and Cascading Failures; Searching in Complex Networks; Information Diffusion and Propagation;  Percolation and Diffusion on Networks;  Epidemiology in Complex Systems. 


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Details


Tijdschrift titel IEEE Transactions on Network Science and Engineering
Afkorting IEEE Trans Netw Sci Eng
Online ISSN 2327-4697
Hoofdredactie Jianwei Huang
Onderwerp Engineering

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Afkorting

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van IEEE Transactions on Network Science and Engineering is IEEE Trans Netw Sci Eng


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Ranking

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (IEEE Transactions on Network Science and Engineering) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van IEEE Transactions on Network Science and Engineering is 1810 (2024)


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Impactfactor

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van IEEE Transactions on Network Science and Engineering is 6.6 (2024)


IEEE Transactions on Network Science and Engineering SCImago

IEEE Transactions on Network Science and Engineering SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanIEEE Transactions on Network Science and Engineering is 1.647


IEEE Transactions on Network Science and Engineering H-index

IEEE Transactions on Network Science and Engineering H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van IEEE Transactions on Network Science and Engineering is 41


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Indexering

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De IEEE Transactions on Network Science and Engineering De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Redactieraad

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van IEEE Transactions on Network Science and Engineering is Jianwei Huang


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Inzendingskosten

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van IEEE Transactions on Network Science and Engineering is $2,345 USD


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Oproep tot indienen van papers

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Oproep tot indienen van papers : IEEE Transactions on Network Science and Engineering nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Engineering die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Engineering.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


IEEE Transactions on Network Science and Engineering Auteur Richtlijnen

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor IEEE Transactions on Network Science and Engineering Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in IEEE Transactions on Network Science and Engineering

Publiceren in IEEE Transactions on Network Science and Engineering omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Engineering.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) IEEE Transactions on Network Science and Engineering om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de IEEE Transactions on Network Science and Engineering richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de IEEE Transactions on Network Science and Engineering normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

IEEE Transactions on Network Science and Engineering Veelgestelde Vragen

is IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is IEEE Transactions on Network Science and Engineering a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, IEEE Transactions on Network Science and Engineering tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.