Ecological Applications Impactfactor, Indexering, RankingEcological Applications is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Environmental Science. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. Het P-ISSN toegewezen aan Ecological Applications is 1051-0761 en de afgekorte vorm hiervan is Ecol Appl.


Ecological Applications Doelen & Scope

The pages of Ecological Applications are open to research and discussion papers that integrate ecological science and concepts with their application and implications. Of special interest are papers that develop the basic scientific principles on which environmental decision-making should rest, and those that discuss the application of ecological concepts to environmental problem solving, policy, and management. Papers that deal explicitly with policy matters are welcome. Interdisciplinary approaches are encouraged, as are short communications on emerging environmental challenges. Ecological Applications rarely publishes papers focused on the management of a single species or particular habitat unless the case study clearly addresses a topic of wide relevance, broad interest or extraordinary novelty.

Case studies accepted in Ecological Applications will almost certainly inform ecological science or management across ecosystems, habitats or taxa, rather than pertaining to a particular species, location or unique setting. Papers that focus on the management of a single species or habitat are better submitted to more specialized journals. Discussions of particular environmental problems, and site- and species-specific research results, will be considered only if they are placed successfully in a more general context. Papers describing new methods or techniques can be published only if they describe truly new and significant advances in methodology that can be broadly applied to the understanding or management of environmental problems. Inevitably, there will be some overlap in subject matter with Ecology; however, papers submitted to Ecological Applications should explicitly discuss the applications or implications of the work with regard to policy, management, or the analysis and solution of major environmental problems.

Ecological Applications invites contributions from scientists, policy makers, and managers concerned with the full spectrum of ecological applications. Included within this spectrum are global climate change and biogeochemistry, conservation biology, ecotoxicology and pollution ecology, fishery and wildlife ecology, forestry, agroecosystems, range management, soils, hydrology and groundwater, landscape ecology, and epidemiology.


Ecological Applications Details


Tijdschrift titel Ecological Applications
Afkorting Ecol Appl
ISSN afdrukken 1051-0761
Online ISSN 1939-5582
Hoofdredactie Juan C. Corley
Onderwerp Environmental Science

Ecological Applications Afkorting

Ecological Applications Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Ecological Applications is Ecol Appl


Ecological Applications Ranking

Ecological Applications Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Ecological Applications) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Ecological Applications is 1680 (2024)


Ecological Applications Impactfactor

Ecological Applications Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Ecological Applications is 5 (2024)


Ecological Applications SCImago

Ecological Applications SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEcological Applications is 1.726


Ecological Applications Acceptatiepercentage

Ecological Applications Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Ecological Applications is 20%


Ecological Applications H-index

Ecological Applications H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Ecological Applications is 230


Ecological Applications Indexering

Ecological Applications Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Ecological Applications De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Ecological Applications Redactieraad

Ecological Applications Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Ecological Applications is Juan C. Corley


Ecological Applications Inzendingskosten

Ecological Applications Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Ecological Applications is For Non Member $3780 USD / £2520 GBP / €3150 EUR, ESA Society Members: $2800 USD / £1890 GBP / €2363 EUR


Ecological Applications Oproep tot indienen van papers

Ecological Applications Oproep tot indienen van papers : Ecological Applications nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Ecological Applications tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Environmental Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Environmental Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Ecological Applications Auteur Richtlijnen

Ecological Applications Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Ecological Applications Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Ecological Applications

Publiceren in Ecological Applications omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Environmental Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Ecological Applications om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Ecological Applications richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Ecological Applications normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Ecological Applications Veelgestelde Vragen

is Ecological Applications tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Ja, volgens onze gegevens is de Ecological Applications tijdschrift is geïndexeerd in PubMed.

is Ecological Applications tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Ecological Applications tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Ecological Applications tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Ecological Applications tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Ecological Applications tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Ecological Applications tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Ecological Applications a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Ecological Applications tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.