Environmental DNA Impactfactor, Indexering, RankingEnvironmental DNA is een wetenschappelijk tijdschrift dat gewijd is aan het publiceren van onderzoek op het gebied van Environmental Science. John Wiley and Sons is de uitgever van dit gerenommeerde tijdschrift.. en de afgekorte vorm hiervan is Environ DNA.


Environmental DNA Doelen & Scope

Environmental DNA is a fully double-blinded peer reviewed open access journal. The journal publishes papers that pertain to the analyses of environmental DNA (eDNA) (including ancient DNA, non-invasive sampling, diet analyses, metabarcoding, metagenomics, microbial ecology and pathogens) and address questions of both basic and applied relevance. Research areas (and non-exclusive examples of applications) of interest to Environmental DNA include but are not limited to:

♦ Experimental eDNA work: Testing the impact of physico-chemical factors (e.g. natural biogeochemistry and PCR pollutants) on eDNA, degradation, transport, shedding and detection rate, comparing detectionand abundance estimate with conventional methods.

♦ Trophic and community ecology: Ecosystem dynamics, functional diversity, predator-prey interactions (e.g. diet analysis), host-associated microbiota.

♦ Palaeo-environments: Past species and community diversity and abundance measurements, inference in space and time.

♦ Biomonitoring, conservation biology: Single- and multi-species detection, comprehensive biodiversity at different scales, abundance estimates, detection of rare, cryptic and endangered species, non-invasive sampling, management (e.g. fisheries), occurrence and detection estimates.

 Invasion biology: Early species detection at low abundance, passive surveillance, impacts on ecosystems, vectors and pathways of dispersal.

♦ Environmental assessment: Impacts of pollutants and other environmental disturbance on species and communities, microbial source tracking (fecal bacteria or pathogens).

♦ Physical eDNA properties: Uptake and transformation based on geochemistry, particles, organic chemistry or microbial community.

♦ Techniques and methods: Engineering development, developing, testing and evaluating eDNA biotechnology and biostatistical approaches.


Environmental DNA Details


Tijdschrift titel Environmental DNA
Afkorting Environ DNA
Online ISSN 2637-4943
Hoofdredactie Martin Laporte
Onderwerp Environmental Science

Environmental DNA Afkorting

Environmental DNA Afkorting : Tijdschriftafkorting verwijst naar de verkorte vorm of acroniem die wordt gebruikt om de volledige titel van een wetenschappelijk tijdschrift te vertegenwoordigen. Het is een veelgebruikte afkorting die helpt bij verwijzingen, indexering en citatie van tijdschriften in academische publicaties, bibliografieën en databases.

De afkorting van Environmental DNA is Environ DNA


Environmental DNA Ranking

Environmental DNA Ranking : Tijdschriftranking verwijst naar het proces van evaluatie en classificatie van wetenschappelijke tijdschriften (Environmental DNA) op basis van verschillende criteria, zoals impactfactor, citatiemetrics, expertbeoordelingen en andere indicatoren. Rankingsystemen streven ernaar om een indicatie te geven van de kwaliteit, invloed en prestige van een tijdschrift binnen een specifiek vakgebied of discipline.

De ranking van Environmental DNA is 1554 (2024)


Environmental DNA Impactfactor

Environmental DNA Impactfactor : De impactfactor is een metriek die wordt gebruikt om de invloed en het belang van wetenschappelijke tijdschriften binnen hun respectievelijke vakgebieden te beoordelen. Het wordt vaak jaarlijks berekend en meet het gemiddelde aantal citaties dat artikelen ontvangen die in een tijdschrift zijn gepubliceerd gedurende een bepaalde periode.

De impactfactor van Environmental DNA is 9.9 (2024)


Environmental DNA SCImago

Environmental DNA SCImago : SCImago Journal Rank (SJR) is een metriek en database ontwikkeld door SCImago Lab die informatie biedt over de wetenschappelijke invloed en het prestige van wetenschappelijke tijdschriften. SCImago is een onafhankelijke onderzoeksgroep gevestigd in Spanje en richt zich op bibliometrische analyse en ranking van wetenschappelijke tijdschriften.

De SCImago vanEnvironmental DNA is 1.809


Environmental DNA Acceptatiepercentage

Environmental DNA Acceptatiepercentage : Het acceptatiepercentage van een tijdschrift verwijst naar het percentage manuscripten of onderzoeksartikelen dat wordt geaccepteerd voor publicatie in een bepaald tijdschrift, van het totale aantal ingediende bijdragen dat binnen een specifieke periode is ontvangen. Het is een maatstaf die inzicht geeft in de selectiviteit en concurrentiekracht van het redactionele proces van een tijdschrift.

Het Acceptatiepercentage van Environmental DNA is 66%


Environmental DNA H-index

Environmental DNA H-index : De h-index van een tijdschrift is een metriek die de impact en invloed van een wetenschappelijk tijdschrift meet op basis van de publicaties en het aantal citaties dat die publicaties ontvangen. Het is afgeleid van het concept van de auteur-h-index, die de impact van een individuele onderzoeker evalueert op basis van zijn meest geciteerde artikelen.

De H-index van Environmental DNA is 27


Environmental DNA Indexering

Environmental DNA Indexering : Tijdschriftindexering verwijst naar het proces van het opnemen van een tijdschrift in een doorzoekbare database of index die wetenschappelijke publicaties categoriseert en organiseert. Indexeringsdiensten hebben tot doel het voor onderzoekers, wetenschappers en lezers gemakkelijker te maken om artikelen uit verschillende tijdschriften binnen een specifiek vakgebied of discipline te ontdekken en te raadplegen.

De Environmental DNA De geïndexeerd

Een geïndexeerd tijdschrift geeft aan dat het een grondige beoordelingsprocedure heeft ondergaan door een tijdschriftindexer om aan specifieke criteria en eisen te voldoen.


Environmental DNA Redactieraad

Environmental DNA Redactieraad : De redactieraad van een tijdschrift bestaat uit een groep experts en wetenschappers die een cruciale rol spelen in het publicatieproces. Ze worden doorgaans geselecteerd door de hoofdredacteur of het redactieteam van het tijdschrift op basis van hun expertise en reputatie in het vakgebied.

De Hoofdredacteur van Environmental DNA is Martin Laporte


Environmental DNA Inzendingskosten

Environmental DNA Inzendingskosten : Artikelindieningskosten, ook wel manuscriptindieningskosten of verwerkingskosten genoemd, zijn kosten die sommige tijdschriften aan auteurs in rekening brengen voor het indienen van hun onderzoeksartikelen ter overweging voor publicatie. Deze kosten zijn apart van eventuele publicatie- of artikelverwerkingskosten (APC's) die van toepassing kunnen zijn op geaccepteerde manuscripten.

De Indieningskosten van Environmental DNA is For Non Member $2,880 USD / £2,190 GBP / €2,480 EUR, For Member $2,304 USD / £1,752 GBP / €1,984 EUR


Environmental DNA Oproep tot indienen van papers

Environmental DNA Oproep tot indienen van papers : Environmental DNA nodigt originele onderzoekscontributies uit ter overweging van publicatie in Environmental DNA tijdschrift. Tijdschrift zoekt bijdragen op de brede terreinen van Environmental Science die aansluiten bij de focus van het tijdschrift op Environmental Science.

voor meer informatie over de oproep voor papers, bezoek de officiële website van het tijdschrift/conferentie om de details over de oproep voor papers te controleren.


Environmental DNA Auteur Richtlijnen

Environmental DNA Auteur Richtlijnen : zijn instructies en vereisten die worden gegeven door een publicatie of tijdschrift aan auteurs die hun werk willen indienen. Deze richtlijnen geven gedetailleerde regels over de opmaak, stijl en inhoud waaraan auteurs zich moeten houden bij het voorbereiden van hun manuscripten. Ze omvatten aspecten zoals bestandsindeling, citatiestijl, woordlimieten, sectiekoppen, richtlijnen voor verwijzingen en opmaak voor figuren en tabellen. voor Environmental DNA Voor Auteur Richtlijnen kunt u de website van het tijdschrift raadplegen.


Hoe te publiceren in Environmental DNA

Publiceren in Environmental DNA omvat de volgende stappen:

  1. Onderzoek: Voer hoogwaardig, impactvol onderzoek uit op het gebied van Environmental Science.
  2. Maak uzelf vertrouwd: Lees en begrijp de doelen en scope van (aims and scope) Environmental DNA om ervoor te zorgen dat uw werk aansluit bij hun focus.
  3. Manuscriptvoorbereiding: Bereid uw manuscript voor volgens de Environmental DNA richtlijnen, inclusief opmaak, lengte en citatiestijl.
  4. Indiening: Dien uw manuscript in via het online indieningssysteem van het tijdschrift.
  5. Peer-review: Het manuscript ondergaat een grondige peer-review door experts op het vakgebied, die de wetenschappelijke kwaliteit, relevantie en geschiktheid voor publicatie beoordelen.
  6. Revisies: Ga in op eventuele feedback of suggesties van de reviewers en voer noodzakelijke wijzigingen door om het manuscript te verbeteren.
  7. Acceptatie: Als uw manuscript voldoet aan de Environmental DNA normen van het tijdschrift, wordt het geaccepteerd voor publicatie.
  8. Correctie en Publicatie: Controleer zorgvuldig de definitieve versie en werk samen met het productieteam van het tijdschrift om ervoor te zorgen dat het manuscript nauwkeurig en tijdig wordt gepubliceerd.

Environmental DNA Veelgestelde Vragen

is Environmental DNA tijdschrift geïndexeerd in PubMed?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environmental DNA tijdschrift is niet genoteerd in PubMed.

is Environmental DNA tijdschrift geïndexeerd in Scopus?

Ja, volgens onze gegevens is de Environmental DNA tijdschrift is geïndexeerd in Scopus.

is Environmental DNA tijdschrift geïndexeerd in UGC?

Ja, volgens onze gegevens is de Environmental DNA tijdschrift is geïndexeerd in UGC.

is Environmental DNA tijdschrift geïndexeerd in Index Copernicus?

Nee, Op basis van onze meest recente gegevens, de Environmental DNA tijdschrift is niet geïndexeerd in Index Copernicus.

is Environmental DNA a Roofzuchtig tijdschrift?

Nee, Environmental DNA tijdschrift is niet a Roofzuchtig tijdschrift.


Table of Contents

Search For Journals, Indexing, Impact Factor etc.